Vaaralliset aineet

Viimeksi päivitetty:

Sellaiset tavarat tai aineet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle, turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle ja jotka on mainittu IATAn vaarallisten aineiden säädösten (IATA Dangerous Goods Regulations) vaarallisten aineiden luettelossa tai luokiteltu niissä vaarallisiksi, luokitellaan vaarallisiksi aineiksi.

Vaaralliset aineet jaetaan seuraaviin luokkiin:

  • räjähteet
  • palavat kaasut
  • palavat nesteet (esim. alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus ylittää 70 %)
  • palavat kiinteät aineet
  • hapettavat aineet
  • myrkylliset aineet
  • radioaktiivinen materiaali
  • syövyttävät aineet
  • magneettiset ja muut vaaralliset aineet.

Tarkista, mitä esineitä saat ottaa mukaan lennolle.

Tämän verkkopalvelun tiedot koskevat kaikkia matkustajia, jotka lähtevät Euroopan Unionin sisäiseltä lentoasemalta. Tiedot perustuvat Euroopan Unionin lainsäädäntöön ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ohjeisiin. EU-maiden turvallisuussäännökset voivat kuitenkin vaihdella maittain. Matkustajan velvollisuus on olla tietoinen siitä, että lähtö- ja saapumiskaupungeissa ja -maissa voi olla paikallisia lakeja, jotka kieltävät tiettyjen esineiden kuljettamisen. Verkkopalvelumme kautta saatavasta tiedosta huolimatta turvahenkilöstö saattaa poistaa myös sallittuja esineitä, jotka heidän mielestään ovat epäilyttäviä.