Farliga ämnen

Senast uppdaterad:

Farliga varor är artiklar eller ämnen som kan innebära en risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö och som finns med på listan över farliga varor i IATA Dangerous Goods Regulations eller som klassificeras i enlighet med dessa bestämmelser.

Farliga varor delas in i följande klasser:

  • explosiva ämnen
  • lättantändliga gaser
  • lättantändliga vätskor (t.ex. alkohol över 70 % i volym)
  • lättantändliga fasta ämnen
  • oxideringsmedel
  • giftiga ämnen
  • radioaktiva material
  • frätande ämnen
  • magnetiska och andra farliga ämnen

Ta reda på vilka artiklar som är tillåtna att ha med ombord på flyget

Informationen i webbtjänsten gäller för alla passagerare som reser från en flygplats inom EU. Informationen är baserad på EU:s lagstiftning och ICAO:s (International Civil Aviation Organization) instruktioner. Säkerhetsbestämmelserna kan emellertid variera mellan och inom de olika EU-länderna. Det är passagerarens ansvar att vara medveten om att såväl ursprungsstaden/-landet som destinationsstaden/-landet kan ha lokala lagar som förbjuder transport av vissa artiklar. Trots den information som tillhandahålls genom webbtjänsten kan säkerhetspersonalen avlägsna artiklar som inte är förbjudna, men som väcker deras misstankar.