Researrangörens priser för enskilda bokningar

Senast uppdaterad:

För Finnairs researrangörspriser för enskilda bokningar gäller ett separat avtal med Finnair och är endast tillgängligt för de agenter som uppfyller Finnairs krav och som följer den senaste versionen av Finnairs boknings- och biljettpolicy och betalningspolicy.

Researrangören måste vara ackrediterad av IATA, och om researrangören finns i Finland måste de också vara medlemmar i AFTA (Association of Finnish Travel Agents) och medlemmar i Finlands konkurrens- och konsumentmyndighets resebyråregister.

Priser för enskilda researrangörer gäller endast för resor som görs i samband med markarrangemang när man skapar ett fritidsresepaket. Markarrangemang kan innefatta till exempel hotellboende, biluthyrning, kryssning eller tågresa.

Researrangörer ansvarar för att följa alla regler och bestämmelser för att sälja flygningar som paketresor i respektive land. Till exempel i Finland grundar sig passagerarnas rättigheter vid paketresor på lagen om kombinerade resetjänster, som finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats: https://www.kkv.fi/en/consumer-affairs/facts-and-advice-for-businesses/travel-organisers/act-on-travel-service-combinations/

Priskod

I Finland:

  • Amadeus: R,U012976
  • Galileo: TOU
  • Sabre: TOU01

Utanför Finland:

  • Amadeus: R,U (eller separat överenskommelse med arrangören)
  • Galileo: TOU (eller separat överenskommelse med arrangören)
  • Sabre: TOU01 (eller separat överenskommelse med arrangören)
Obligatoriskt OS-element

OS AY TO-BILJETTPRIS

OS AY SJB TO FARE för resor till/från Japan

OS AY TO FARE för resor till/från Nordamerika

Obs! OS-delen måste läggas in i bokningen innan den första transaktionen slutförs (se mer information nedan).

BarnrabattEnligt biljettprisreglerna
Biljettprisgaranti för bokningar utan biljett

Baspriset och YQ/YR garanteras så länge de läggs in i PNR vid bokningstillfället och inga ändringar görs av flyg eller passagerare.

Om det finns en eller flera ändringar av passagerardata (inklusive namnändring) måste en ny bokning göras och ett nytt biljettpris och YQ/YR läggas in i PNR.

Om det förekommer ändringar av flyg (även ändringar som utlöses av Finnair, t.ex. tidtabelländringar), måste ett nytt biljettpris och YQ/YR läggas in i PNR.

Om biljettförsäljningen förhindras på grund av att biljettpriset har löpt ut, prissätt bokningen manuellt med ett tidigare datum och med de flygplatsskatter och avgifter som är giltiga vid tidpunkten för biljettförsäljningen. Detta anges även i biljettprisregeln (avsnittet förhandsköp) och separat autentisering från Finnair behövs inte.

Ofrivillig hantering av bokningar med biljettVid trafikstörningar gäller vår standardpolicy för störningar. Alla större störningar meddelas alltid i avsnittet Hotspot i Easy, på startsidan.
TillvalAlla flygrelaterade tillägg som kräver en EMD, t.ex. förhandsbokning av sittplats eller förbeställd måltid, får endast säljas efter att biljetten har utfärdats.

OS AY TO FARE måste läggas till i bokningen innan den första transaktionen slutförs när PNR skapas, för att säkerställa att rätt tidsgräns för biljetten genereras för bokningen. Om Finnair begär ett tidigare biljettdatum för en bokning som skiljer sig från biljettprisregeln anges det i ett OPW-element (Amadeus) eller SSR ADTK (annat GDS).

Prisnivåerna för enskilda researrangörer baseras på våra publicerade Classic-biljettpriser med följande regler för extra förmåner för biljetter:  

  • Researrangörens priser har en mer flexibel tidsgräns för biljetter. Se ”avancerat köp” i priskommentarerna. 
  • Bokningsändringar och avbokningar kan förekomma. Se avsnittet om straffavgifter i biljettprisreglerna.
  • Eventuella krav på kortaste och längsta vistelse måste följas. Se ”regeln om kortaste vistelse” i biljetten. 

Om de publicerade biljettprisnivåerna ändras av Finnair ändras biljettpriserna för researrangören i enlighet med detta.

Finnairs vanliga transportvillkor gäller även för biljetter som säljs med de här researrangörspriserna för enskilda bokningar.