Frågor och svar

faq

Går det att göra ändringar
i namnelement?

Nej, bara Finnair-kontor kan ändra dessa.
Kontakta vår agentsupport.

food and drink icon

När måste man senast begära
en specialmåltid?

24 timmar före avresan. Mer information om 
specialanpassade måltider samt de 
förbeställningsbara Nordic Kitchen-måltiderna
finns på våra webbsidor

manage booking icon

Är det möjligt att ändra passagerare
på en PNR där biljetten redan har utfärdats?

Enligt biljettreglerna tillåts namnändring för
biljetter som säljs med biljetttyp Business
Flex, Business Classic,  Premium Economy
Flex, Premium Economy Classic, Economy
Flex och Economy Classic .