Bärbara elektroniska enheter (Portable electronic devices, PED)

Senast uppdaterad:

Användningen av bärbara elektroniska enheter (Portable electronic devices, PED) ombord utgör en källa till okontrollerad elektromagnetisk strålning med risk för skadliga störningar på flygplanssystemen. Avsikten med de här begränsningarna för användning av PED är att minska risken till acceptabla gränser.

 electronic devices image


Begränsningar för passagerares användning av bärbara elektroniska enheter

Obegränsad användning – enheter som kan användas när som helst

 • apparater som drivs av mikrobatterier
 • apparater som drivs av solceller
 • elektroniska klockor
 • hörapparater (inklusive digitala apparater)
 • hjärtslagsmästare
 • annan liknande typ av utrustning.

Begränsad användning – begränsad användning av enheter när skylten för säkerhetsbältet är släckt

PED i den här kategorin får endast användas när skylten för säkerhetsbältet är släckt.

 • bärbara datorer
 • bärbar ljudutrustning
 • kameror (digitala, video, etc.)
 • GPS-satellitnavigatorer
 • elektriska rakapparater
 • elektriska leksaker (förutom fjärrstyrda leksaker)
 • mobiltelefon i flygläge
 • surfplattor
 • annan liknande typ av utrustning

Mobiltelefon – får endast användas på marken

Mobiltelefonen måste vara i flygläge under den tidsperiod då skylten för säkerhetsbältet är på.

Förbjuden användning – utrustning som är förbjuden att användas hela tiden ombord på flygplanet

PED i den här kategorin måste stängas av ombord på flygplanet.

 • enheter som sänder RF avsiktligt
 • fjärrstyrda leksaker
 • trådlös datorutrustning (mus)
 • fickradioapparater (AM/FM)
 • telemetrisk utrustning
 • annan liknande typ av utrustning