Namnändringar

Senast uppdaterad:

Namnändringen görs när passageraren ändras. Vid namnkorrigering för samma passagerare, se instruktionerna för namnkorrigeringar.    

Namnändringar tillåts endast för bokningar med biljetter. Om en biljett inte har utfärdats för en bokning och passageraren gör en ändring skapas en ny PNR med aktuell tillgänglighet.

Namnändringar är möjliga för Finnair CLASSIC- och FLEX-typpriser – om namnändring är tillåten eller inte alltid anges på biljetten.

Namnändringar är endast möjliga före det första flygets avgång och biljetten måste vara helt oanvänd.

 • Vid kombinerade flyg på samma biljett gäller den mest restriktiva namnändringsregeln.
 • Falska namn tillåts inte, och PNR makuleras automatiskt.
 • Tillåtet på AY-flygningar som trafikeras av AY eller Norra.
 • Namnändringen måste begäras av den ursprungliga passageraren, eller i vissa fall av personen som bokade biljetten (t.ex. sekreterare eller reseassistent).
 • Om namnet ändras förloras avgiftsbelagda tjänster såsom extrabagage eller säte.
 • Endast Finnair kan uppdatera namnelementet.
 • Avgiften för namnändringen/korrigeringen tas ut med EMD-S på de marknader där EMD finns tillgängligt.
 • Om det finns flera AY-biljetter på samma PNR (och namnändring tillåts på alla biljetter) tillkommer en namnändringsavgift per biljett. 

 

Namnändringsavgifter och EMD-uppgifter

Avgiften för rutten anges i avsnittet PE i biljettprisregeln. Avgiften är baserad på avreseort och kan omvandlas till lokal valuta om EMD-dokumentet är utfärdat utanför avreseortens land.

EMD-S-servicekod för Amadeus-användare: NAMN
Underkod (RFISC): D/115

Om tjänsten utfärdas i annan GDS än Amadeus: lägg till EMD-nummer i PNR:
OS AY EMD 1058201141535 NAME CHANGE FEE

 

Namnändringsprocedur – steg för steg

AMADEUS PNR

 1. Kontakta Finnair Agent Info. Om PNR inkluderar FQTV måste FQTV-raden tas bort innan namnet ändras. Finnair lägger till en FO-rad för namnändring, raderar FA-raden och ändrar passagerarnamnelementet. Finnair lägger också till SSR CKIN "Name changed from xxxx to xxxx dd.mm.yy"

  Du kan också välja att ta ut namnändringsavgiften innan du kontaktar Finnair Agent Info. Kom ihåg att namnändringsavgiften måste tas ut samma dag som namnet ändras i PNR.
 2. En namnändringsavgift tas ut på EMD-S NAME
  a. Skapande av SCV-element: IUAYNN1NAMELONHEL
  -- TSM ---
  REMES/RIITTA MS
  2 SVC AY HK1 NAME

  b. Skapa TSM-P:
  TMC/VAY/L2 (radnummer där SVC-element är)

  Lägg till avgift, kupongvärde och betalningssätt (exempelbelopp 50):
  TMI/F50/CV-50/FP-CASH
  För namnkorrigeringsavgiften måste 10 % moms separeras på inrikes FI-biljett:                                                     TMI/F45.45/X4.55YFGO/CV-45.45/FP-CASH

  Lägg till utfärdat biljettnummer i informationen:
  TMI/IC-TKT1054444333222

  c. Utfärda EMD
 3. Lägg till "Name change" i FE-elementet och förbered TST för nytt utfärdande. 
 4. Återutfärda biljetten (0 € återutfärdande).

TREDJE PARTS PNR (Galileo/Sabre etc.)

 1. Skapa en ny PNR, ursprunglig bokningsklass kan användas.
 2. Ta ut namnändringsavgiften på EMD och infoga dokumentnumret i ett OSI-element. Vilket element som ska användas beror på GDS.
 3. Prissätt PNR, gammalt biljettpris kan användas (manuell prissättning tillåten).
 4. Vid manuell prissättning
  – Lägg till "original first issue DDMMMYY" i FE-elementet.
  – Finnair lägger till godkännande: SR OTHS ZZ-MANUAL PRICING DUE TO NAME CHG AUTH BY XX.
 5. Utfärda en ny biljett, avboka den ursprungliga bokningen och informera Finnair om den.
 6. Finnair lägger till en SSR CKIN "Name changed from xxxx to xxxx dd.mm.yy".