Sportutrustning

Senast uppdaterad:

Sportutrustning anses vara en standardväska om den väger högst 23 kg och dess yttre mått (längd + bredd + höjd) inte överskrider 90 x 75 x 45 cm. Om utrustningen överskrider standardmåtten kan passageraren ta med den mot en extra avgift.

Ange i bokningen vad det är för artikel samt dess vikt och mått, till exempel:
SRSPEQ-HOCKEY STICK BAG 110X50X60CM 20KG/S3-4

SR SPEQ-elementet är endast informativt och kan inte användas för prissättning. Om tillåten mängd bagage för biljetten överskrids kan en extra väska med en maxvikt på 23 kg och yttermått på 90 x 75 x 45 cm betalas i förväg genom att använda SR PDBG (element för förbetalt extra bagage). En avgift för stort bagage kan tas ut för väskor som är större eller tyngre än en standardväska. Avgiften för tungt bagage kan betalas när du bokar via internet, via Hantera bokning eller på flygplatsen. Väskor som väger mer än 32 kg måste transporteras i lastutrymmet.  

Vi rekommenderar att du informerar oss om all sportutrustning i förväg. Skälet för det är det begränsade utrymmet ombord på flygplanen. Om du reser i en grupp om 10 eller fler personer som kommer att ha med sig skidutrustning är det särskilt viktigt att informera oss i förväg eftersom utrymmet på våra flygplan är begränsat.

 • En skid- eller snowboardväska räknas som specialbagage som inte ingår i den tillåtna mängden incheckat bagage. Skidutrustning måste köpas som extrabagage via NDC-kanaler, via internet på Finnair.com eller på flygplatsen.
 • SSR SKIS-element för skid- och snowboardutrustning
 • Högsta tillåtna vikt för en skid- eller snowboardväska är 23 kg. I det ingår all relaterad utrustning som skidor och stavar som packats i samma väska.
 • Om pjäxor eller snowboardskor packas i en separat väska räknas de som ett incheckat bagage. Om väskan överskrider den tillåtna mängden bagage på biljetten tas en normalavgift för extra väska ut.
 • Finnair rekommenderar att passagerarna informerar oss om skidutrustning i förväg. Det beror på det begränsade lastutrymmet på vissa av våra flygplan. Meddela oss i förväg särskilt om du reser i en grupp om 10 eller fler personer som ska ta med skidutrustning. Om flygningen trafikeras med mindre flygplan, t.ex. ATR eller Embraer, måste du meddela oss om skidor i förväg. 
 • Medlemmar i Finnair Plus Platinum och Platinum Lumo får ta med sig en skid- eller snowboardväska utan extra kostnad.
 • På flyg som trafikeras av ATR är högsta tillåtna längd för skidor 200 cm.
 • Godkännande måste ges av Finnair i förväg.
 • Backhoppningsutrustning (upp till 32 kg) kan endast bokas via Finnairs Agent Help Desk.
 • En fast avgift tas ut baserat på rutten (långdistans/kortdistans). Du hittar mer information på Finnair.com.
 • Backhoppningsutrustning kan inte transporteras på flyg som trafikeras med ATR-flygplan.
 • Golfutrustning räknas som ett kolli specialbagage som inte ingår i den tillåtna mängden incheckat bagage. Golfutrustning måste köpas som extrabagage via NDC-kanaler, på internet eller på flygplatsen. Om du överskrider den tillåtna mängden eller vikten (23 kg) tillkommer en separat avgift.
 • SSR GOLF-element som används för golfutrustning.
 • Golfväskor kräver förhandsbekräftelse på grund av ett begränsat lastutrymme på mindre flygplan. Antalet bekräftade golfväskor varierar beroende på AC-typ.
 • Golfutrustning får bestå av en golfväska som innehåller golfklubbor samt ett par golfskor. Om golfskorna är förpackade i en separat väska räknas de som ett kolli incheckat bagage. Om väskan överskrider den tillåtna mängden bagage på biljetten tas en normalavgift för extra väska ut.
 • Medlemmar i Finnair Plus Platinum och Platinum Lumo får ta med sig en uppsättning golfutrustning utan extra kostnad.

Cyklar räknas alltid som specialbagage. Cyklar bekräftas enligt en angiven kvot upp till kvotgränsen på alla flygplanstyper (inklusive ATR). Den maximala kvoten för BIKE kan inte överskridas på grund av restriktioner i lastutrymmet.

Maxvikten för en cykel är 23 kg. Om cykeln är tyngre tillkommer en avgift för tung väska (upp till 32 kg) utöver den ordinarie cykelavgiften.

Om kunden har flygresor med andra flygbolag måste det trafikerande flygbolaget kontaktas separat för att bekräfta cykelförfrågan på anslutningssegmenten.

Tandemcyklar kan endast bokas via Finnairs Agent Help Desk. En fast avgift tas ut baserat på rutten (långdistans/kortdistans). Du hittar mer information på Finnair.com.

Elcyklar, skotrar, hoverboards och Segways får inte transporteras som incheckat bagage, även om batteriet är frånkopplat eller har tagits bort.

Bokningsinstruktioner via NDC:
För tillfället kan cyklar endast läggas till i bokningen av Finnair, så kontakta Agent Help Desk för ytterligare hjälp.

Bokningsinstruktioner via Edifact:
Cykelavgifter är tillgängliga i GDS och SSR BIKE används för att föra in den i en bokning. Betalning av BIKE-avgiften i förväg är att föredra, men det går också att betala på flygplatsen.  

Cyklar ska anges som SSR BIKE med mått:  
SR BIKE AY NN1-DIM 150X30X50CMS 15KGS/S3/P1

För att kunna sätta in flera cyklar måste de ha separata SSR:er (med kvantitet 1 per SSR).  

Kraven för att få en automatisk bekräftelse: 

 • Kunden har ett flyg som trafikeras och marknadsförs av Finnair.
 • Det finns en kvot tillgänglig för den specifika flygningen eller flygningarna.
 • BIKE SSR läggs till i rätt format i PNR.
 • En cykel måste packas i en skyddsväska avsedd för transport av cyklar.
 • Maxvikten för en cykel är 23 kg. Om cykeln är tyngre tillkommer en avgift för tung väska (upp till 32 kg) utöver den ordinarie cykelavgiften.

Observera: 

 • Biljetten måste utfärdas före eller samtidigt som EMD-A, så att EMD-A associeras med biljetten.
 • De här tjänsterna är kvotbaserade och bekräftas när de blir tillgängliga.
 • EMD-A-utfärdande är inte möjligt innan SSR har bekräftats. Det går bara att skapa EMD från SSR-element.
 • EMD:er är inte återbetalningsbara och inte utbytbara. EMD:er kan dock annulleras under utfärdandedagen tills dess att försäljningsrapporten har stängts.

Vid förberedelse för transport av cyklar ska styret fixeras i sidled, däcktrycket reduceras för att undvika problem i händelse av tryckförändringar under flygningen och, om möjligt, pedalerna tas av. Vid behov ska vassa utskjutande delar skyddas med plast eller kartong för att undvika skador på annan last. Eventuella väskor ska tas av själva cykeln.

Hockeyutrustning räknas som ett kolli standardbagage om den väger högst 23 kg och dess yttre mått inte överstiger 90 cm x 75 cm x 45 cm. Om måtten överskrids tillkommer en avgift för tungt bagage

Hockeyklubbor räknas som ett bagage när de transporteras separat. Kundens hockeyutrustning checkas därmed in som två kollin (hockeyväska + klubbor).

Vindsurfingbrädor, kanoter och kajaker: ett förhandsgodkännande krävs alltid från flygbolaget. Begäran ska göras med SR WIND. En fast avgift tas ut på flygplatsen. Mer information finns på Finnair.com.

Om vindsurfingbrädan och seglet packas separat betraktas de som två separata specialbagage-väskor. 

Surfingbrädor: med en maxlängd på 210 cm och en maxvikt på 23 kg räknas som ett specialbagage. Mata in informationen som SR SURF. Det finns ett embargo för surfbrädor på ATR-flygningar på grund av den lilla flygplanstypen.

Om brädan överskrider maxmåtten210 x 60 x 40 cm tas samma fasta avgift ut som för vindsurfingbrädor, kanoter och kajaker på flygplatsen. Förhandsgodkännande krävs från flygbolaget och begärs med SR WIND.

 • Fiskeutrustning räknas som ett kolli standardbagage om den väger högst 23 kg och dess yttre mått (längd x bredd x höjd) inte överstiger 90 cm x 75 cm x 45 cm. Om utrustningen överskrider måtten för en standardväska kan passageraren ta med den mot en tilläggsavgift. Om utrustningen väger mer än 23 kg men ligger inom de tillåtna måtten kan avgiften för tungt bagage även betalas i förväg.
 • En uppsättning fiskeutrustning kan bestå av 1 eller 2 spön, en rulle, en fiskhåv, ett par fiskestövlar och en beteslåda – allt nedpackat tillsammans. 
 • SSR SPEQ-element som används för fiskeutrustning. Mått och vikt som krävs i SSR-elementet.
 • Dykutrustning (utan lufttryckbehållare) betraktas som ett bagage. Om dykutrustningen innehåller lufttrycksbehållare tillkommer en avgift för tungt bagage.
 • Lufttuberna måste tömmas helt före transport.
 • Medlemmar i Finnair Plus Platinum och Platinum Lumo får ta med sig en uppsättning dykutrustning utan extra kostnad.
 • Stavhoppsstavar kan endast bokas via Finnairs Agent Help Desk.
 • Stavhoppsstavar (upp till 32 kg) får transporteras på de flesta Finnair-rutter med undantag för rutter som endast trafikeras av ATR/E90/32S och alla flyg som avgår från Rom och Amsterdam. Alla mått krävs vid tidpunkten för bokningen eftersom transport av stavhoppsstavar kräver speciallastning, och både artikelns längd och bredd är avgörande.
 • En fast avgift tas ut baserat på rutten (långdistans/kortdistans). Du hittar mer information på Finnair.com.

Gåstavar transporteras alltid som incheckat bagage. Om gåstavar transporteras separat räknas de som ett bagage.

 • En lavinryggsäck per person tillåts som incheckat bagage eller handbagage med undantag för flyg till/från USA.
 • Ryggsäcken måste vara packad på ett sådant sätt att den inte kan aktiveras oavsiktligt.
 • Luftkuddarna i ryggsäcken måste vara utrustade med tryckbegränsningsventiler.
 • Triggermekanismen får inte innehålla mer än 200 mg netto av explosiva ämnen i Division 1.4S och en behållare med komprimerad gas i Division 2.2 (icke-lättantändlig, icke-toxisk) på högst 250 ml.
 • Patronen måste vara fäst på ryggsäcken. Storleken på den anslutna patronen (innehållande division 2.2-gas) är inte begränsad så länge den är avsedd för ryggsäcken.
 • Separata extrapatroner tillåts inte för transport såvida de inte är små cylindrar som innehåller division 2.2-gas utan sekundärrisk. Varje extra cylinders vattenkapacitet får inte överskrida 50 ml (för koldioxid motsvarar en gasbehållare med en vattenkapacitet på 50 ml en 28 g patron) och det totala antalet patroner per passagerare är max 4.
 • Lavinryggsäckar som blåses upp med en elektrisk fläkt som drivs av ett litiumjonbatteri räknas som elektroniska konsumentenheter när batteriet är installerat i ryggsäcken. De tillåts inom gränserna för instruktionerna för litiumjonbatterier.
 • Finnair måste alltid godkänna transporten i förväg.
 • Vid transport som incheckat bagage, ange information som SR SPEQ: SSR SPEQ AY NN1- AVALANCHE RESCUE BACKPACK + information om triggermekanism/gasbehållare.