Sportutrustning

Senast uppdaterad:

Sportutrustning anses vara en standardväska om den väger högst 23 kg och dess yttre mått (längd + bredd + höjd) inte överskrider 90 x 75 x 45 cm. Om utrustningen överskrider standardmåtten kan passageraren ta med den mot en extra avgift.

Ange i bokningen vad det är för artikel samt dess vikt och mått, till exempel:
SRSPEQ-HOCKEY STICK BAG 110X50X60CM 20KG/S3-4

SR SPEQ-elementet är endast informativt och kan inte användas för prissättning. Om tillåten mängd bagage för biljetten överskrids kan en extra väska med en maxvikt på 23 kg och yttermått på 90 x 75 x 45 cm betalas i förväg genom att använda SR PDBG (element för förbetalt extra bagage). En avgift för stort bagage kan tas ut för väskor som är större eller tyngre än en standardväska. Avgiften för tungt bagage kan betalas när du bokar via internet, via Hantera bokning eller på flygplatsen. Väskor som väger mer än 32 kg måste transporteras i lastutrymmet.  

Vi rekommenderar att du informerar oss om all sportutrustning i förväg. Skälet för det är det begränsade utrymmet ombord på flygplanen. Om du reser i en grupp om 10 eller fler personer som kommer att ha med sig skidutrustning är det särskilt viktigt att informera oss i förväg eftersom utrymmet på våra flygplan är begränsat.

 • En skid- eller snowboardväska räknas som specialbagage som inte ingår i den tillåtna mängden incheckat bagage. Skidutrustning måste köpas som extrabagage via NDC-kanaler, via internet på Finnair.com eller på flygplatsen.
 • SSR SKIS-element för skid- och snowboardutrustning
 • Högsta tillåtna vikt för en skid- eller snowboardväska är 23 kg. I det ingår all relaterad utrustning som skidor och stavar som packats i samma väska.
 • Om pjäxor eller snowboardskor packas i en separat väska räknas de som ett incheckat bagage. Om väskan överskrider den tillåtna mängden bagage på biljetten tas en normalavgift för extra väska ut.
 • Finnair rekommenderar att passagerarna informerar oss om skidutrustning i förväg. Det beror på det begränsade lastutrymmet på vissa av våra flygplan. Meddela oss i förväg särskilt om du reser i en grupp om 10 eller fler personer som ska ta med skidutrustning. Om flygningen trafikeras med mindre flygplan, t.ex. ATR eller Embraer, måste du meddela oss om skidor i förväg. 
 • Medlemmar i Finnair Plus Platinum och Platinum Lumo får ta med sig en skid- eller snowboardväska utan extra kostnad.
 • Backhoppningsutrustning och andra skidor som är längre än 220 cm räknas som alltför stora artiklar och en avgift för tungt bagage tillkommer. Avgiften för tungt bagage kan betalas via Hantera bokning eller på flygplatsen. Förhandsgodkännande krävs från flygbolaget.
 • På flyg som trafikeras av ATR är högsta tillåtna längd för skidor 200 cm.
 • Golfutrustning räknas som ett kolli specialbagage som inte ingår i den tillåtna mängden incheckat bagage. Golfutrustning måste köpas som extrabagage via NDC-kanaler, på internet eller på flygplatsen. Om du överskrider den tillåtna mängden eller vikten (23 kg) tillkommer en separat avgift.
 • SSR GOLF-element som används för golfutrustning.
 • Golfväskor kräver förhandsbekräftelse på grund av ett begränsat lastutrymme på mindre flygplan. Antalet bekräftade golfväskor varierar beroende på AC-typ.
 • Golfutrustning får bestå av en golfväska som innehåller golfklubbor samt ett par golfskor. Om golfskorna är förpackade i en separat väska räknas de som ett kolli incheckat bagage. Om väskan överskrider den tillåtna mängden bagage på biljetten tas en normalavgift för extra väska ut.
 • Medlemmar i Finnair Plus Platinum och Platinum Lumo får ta med sig en uppsättning golfutrustning utan extra kostnad.

Cyklar räknas alltid som specialbagage. Cyklar bekräftas enligt en angiven kvot upp till kvotgränsen på alla flygplanstyper (inklusive ATR). Den maximala kvoten för BIKE kan inte överskridas på grund av restriktioner i lastutrymmet.

Om kunden har flygresor med andra flygbolag måste det trafikerande flygbolaget kontaktas separat för att bekräfta cykelförfrågan på anslutningssegmenten.

Cyklar ska anges som SSR BIKE med mått:  
SR BIKE AY NN1-DIM 150X30X50CMS 15KGS/S3/P1

För att kunna sätta in flera cyklar måste de ha separata SSR:er (med kvantitet 1 per SSR). 

Avgiften för en tandemcykel är 2x cykelavgiften och kräver 2 separata SSR-rader, vilket innebär att cykelavgiften tas ut på två separata EMD:er.

Tandemcykel begärs som SSR BIKE:  
SR BIKE AY NN1-1 TANDEM BIKE DIM 220X30X50CMS 20KGS/S3/P1 
SR BIKE AY NN1-1 TANDEM BIKE DIM 220X30X50CMS 20KGS/S3/P1

Kraven för att få en automatisk bekräftelse:

 • Kunden har ett flyg som trafikeras och marknadsförs av Finnair
 • Det finns en kvot tillgänglig för den specifika flygningen eller flygningarna
 • BIKE SSR läggs till i rätt format i PNR
 • En cykel måste packas i en skyddsväska avsedd för transport av cyklar.
 • Maxvikten för en cykel är 23 kg. Om cykeln är tyngre tillkommer en avgift för tung väska (upp till 32 kg) utöver den ordinarie cykelavgiften.
 • Elcyklar, skotrar, hoverboards och Segways får inte transporteras som incheckat bagage, även om batteriet är frånkopplat eller har tagits bort.

Cykelavgifter är tillgängliga i GDS och SSR BIKE används för att föra in den i en bokning. Betalning av BIKE-avgiften i förväg är att föredra, men det går också att betala på flygplatsen.

Researrangörer kan ta ut avgiften via EMD-A:

 1. Skapa SSR-elementet
 2. Prissätt med FXG
 3. Ange betalningssätt TMI/M1/FP-VI4012XXXXXXXXXXXX/1217*CV123
 4. Utfärda EMD: TTM/M1/RT (endast EMD tillåtet).

Observera:

 • Biljetten måste utfärdas före eller samtidigt som EMD-A, så att EMD-A associeras med biljetten.
 • De här tjänsterna är kvotbaserade och bekräftas när de blir tillgängliga.
 • EMD-A-utfärdande är inte möjligt innan SSR har bekräftats. Det går bara att skapa EMD från SSR-element-
 • EMD:er är inte återbetalningsbara och inte utbytbara. EMD:er kan dock annulleras under utfärdandedagen tills dess att försäljningsrapporten har stängts.

Vid förberedelse för transport av cyklar ska styret fixeras i sidled, däcktrycket reduceras för att undvika problem i händelse av tryckförändringar under flygningen och, om möjligt, pedalerna tas av. Vid behov ska vassa utskjutande delar skyddas med plast eller kartong för att undvika skador på annan last. Eventuella väskor ska tas av själva cykeln.

Hockeyutrustning räknas som ett kolli standardbagage om den väger högst 23 kg och dess yttre mått inte överstiger 90 cm x 75 cm x 45 cm. Om måtten överskrids tillkommer en avgift för tungt bagage

Hockeyklubbor räknas som ett bagage när de transporteras separat. Kundens hockeyutrustning checkas därmed in som två kollin (hockeyväska + klubbor).

Surfingbrädor: med en maxlängd på 190 cm och en maxvikt på 23 kg räknas som ett specialbagage. Mata in informationen som SR SURF.

Om brädan överskrider maxmåtten på 190 cm x 75 cm x 65 cm tas samma fasta avgift ut som för vindsurfingbrädor, kanoter och kajaker på flygplatsen. Förhandsgodkännande krävs från flygbolaget och begärs med SR WIND.  

Vindsurfingbrädor, kanoter och kajaker: ett förhandsgodkännande krävs alltid från flygbolaget. Begäran ska göras med SR WIND.

Om vindsurfingbrädan och seglet packas separat betraktas de som två separata specialbagage-väskor. 

 • Fiskeutrustning räknas som ett kolli standardbagage om den väger högst 23 kg och dess yttre mått (längd x bredd x höjd) inte överstiger 90 cm x 75 cm x 45 cm. Om utrustningen överskrider måtten för en standardväska kan passageraren ta med den mot en tilläggsavgift. Om utrustningen väger mer än 23 kg men ligger inom de tillåtna måtten kan avgiften för tungt bagage även betalas i förväg.
 • En uppsättning fiskeutrustning kan bestå av 1 eller 2 spön, en rulle, en fiskhåv, ett par fiskestövlar och en beteslåda – allt nedpackat tillsammans. 
 • SSR SPEQ-element som används för fiskeutrustning. Mått och vikt som krävs i SSR-elementet.
 • Dykutrustning (utan lufttryckbehållare) betraktas som ett bagage. Om dykutrustningen innehåller lufttrycksbehållare tillkommer en avgift för tungt bagage.
 • Lufttuberna måste tömmas helt före transport.
 • Medlemmar i Finnair Plus Platinum och Platinum Lumo får ta med sig en uppsättning dykutrustning utan extra kostnad.
 • Stavhoppsstavar får transporteras som incheckat bagage på de flesta Finnair-rutterna, med undantag för rutter som endast trafikeras med ATR/E90-flygplan. Transport av stavhoppsstavar kräver speciallastning och både artikelns längd och bredd är avgörande.
 • Alla mått måste anges redan vid bokningstillfället som SSR SPEQ-element, t.ex. SR SPEQ AY NN1-STAVHOPPSSTAV 540X20X20CM 5KG/S3/P1. Maxlängden är 540 cm och maxdiametern på stavbagaget är 20 cm för att stavarna ska få plats i lastutrymmet.
 • Avgiften för stavhoppsstavarna beror både på vilken tillåten mängd bagage som anges på passagerarens biljett och på hur mycket annat bagage hen har med sig. Om den tillåtna mängden bagage är 1 kolli kan passageraren ta med sig en stavhoppsstav mot en tilläggsavgift endast för stavhoppsstaven. Om passageraren önskar resa med en stavhoppsstav och ett incheckat bagage måste hen betala en avgift för en extra väska  utöver tilläggsavgiften.

Gåstavar transporteras alltid som incheckat bagage. Om gåstavar transporteras separat räknas de som ett bagage.

 • En lavinryggsäck per person tillåts som incheckat bagage eller handbagage med undantag för flyg till/från USA.
 • Ryggsäcken måste vara packad på ett sådant sätt att den inte kan aktiveras oavsiktligt.
 • Luftkuddarna i ryggsäcken måste vara utrustade med tryckbegränsningsventiler.
 • Triggermekanismen får inte innehålla mer än 200 mg netto av explosiva ämnen i Division 1.4S och en behållare med komprimerad gas i Division 2.2 (icke-lättantändlig, icke-toxisk) på högst 250 ml.
 • Patronen måste vara fäst på ryggsäcken. Storleken på den anslutna patronen (innehållande division 2.2-gas) är inte begränsad så länge den är avsedd för ryggsäcken.
 • Separata extrapatroner tillåts inte för transport såvida de inte är små cylindrar som innehåller division 2.2-gas utan sekundärrisk. Varje extra cylinders vattenkapacitet får inte överskrida 50 ml (för koldioxid motsvarar en gasbehållare med en vattenkapacitet på 50 ml en 28 g patron) och det totala antalet patroner per passagerare är max 4.
 • Lavinryggsäckar som blåses upp med en elektrisk fläkt som drivs av ett litiumjonbatteri räknas som elektroniska konsumentenheter när batteriet är installerat i ryggsäcken. De tillåts inom gränserna för instruktionerna för litiumjonbatterier.
 • Finnair måste alltid godkänna transporten i förväg.
 • Vid transport som incheckat bagage, ange information som SR SPEQ: SSR SPEQ AY NN1- AVALANCHE RESCUE BACKPACK + information om triggermekanism/gasbehållare.