Extra sittplats för passagerare (EXST)

Senast uppdaterad:

En extra sittplats kan bokas om mer utrymme krävs för passagerarnas personliga komfort.

Extra sittplats kan endast bekräftas på flygningar som säljs och trafikeras av AY. Extra sittplatser kan inte bokas på anslutningsflyg med annat flygbolag.

Samma biljettpris gäller för extra sittplats som per sittplats för passagerare. Endast angivna biljettpriser utan rabatt får tillämpas exklusive skatt för extra sittplats. YR- och YQ-avgifter måste tas upp två gånger på rutter om tillämpligt.  Dessutom måste moms läggas till på finska inrikespriser.

Passageraren och extraplatsen utfärdas på en biljett.

Extra sittplats ger inte större tillåten bagagevikt utan högsta bagagevikt gäller per passagerare.

 • Före avresa på en tur- och returresa: En biljett utfärdas och baspris läggs till som Q-tilläggsavgift i prisberäkningen.
 • Efter avgång: utfärda biljetten på nytt och lägg till en OW-avgift (med samma avgiftstyp som på den första bokningen) med lägsta tillgängliga bokningsklass som Q-avgift till avgiften på ut- respektive hemresan. En ny YR måste också tas upp när det är tillämpligt.

Fönster- eller mittenplats bokas för passageraren. Av säkerhetsskäl får platsen vid gång eller nödutgång inte användas. Extra sittplatser är alltid vid sidan om personlig sittplats. Extra sittplats framför kan inte bokas.

Vid annullering gäller prisvillkoren även för hela biljetten, inklusive avgift för extra sittplats.

Obs! Extra sittplatser av medicinska skäl: kontakta Medadesk.


Bokningsprocedur för extraplats

 1. Boka två sittplatser i samma inmatning
 2. Lägg till namnelement enligt följande:
  NM2FROST/TOM MR (IDEXST)/EXST
 3. Lägg till EX efter farebasis MNN0S9CZ EX
 4. Lägg till SSR-element
  SR EXST-PERSONAL COMFORT/P1
 5. Prissätt passageraren på vanligt sätt och lägg sedan till priset för extraplatsen på prisberäkningsraden som Q-tilläggsavgift;
  TTI/CHEL AY LON Q497.15 497.15NUC994.30END ROE0.891079
 6. Ändra priselementet:
  TTK/FEUR886.00
  På rutter där YR-avgift tillämpas, läggs den extra avgiften och YR-tillägg till:
  TTK/FEUR886.00/XEUR84YR (passagerare YR 42 + EXST YR 42)


Säkerhetsbältesförlängare

Säten med säkerhetsbälten med luftkudde kan variera beroende på flygplanstyp och version. Om resenären behöver förlängt säkerhetsbälte kan Finnair kundtjänst kontaktas på förhand för beredning av lämplig sittplats.