Kabinbagage för passagerare (CBBG)

Senast uppdaterad:

En extra sittplats kan bokas om resenären behöver ett hjälpmedel eller annan specialartikel måste transporteras i kabinen. CBBG är möjligt om AY-flyg som trafikeras och marknadsförs av AY ingår i bokningen.

Endast en biljett utfärdas för CBBG-bokningar.

Samma biljettpris gäller för extra sittplats som per sittplats för passagerare. Endast publicerade priser utan rabatt gäller. YR-tilläggsavgift måste tas ut på CBBG-biljetten när det är tillämpligt. Moms måste också läggas till på finländskt inrikespris. Andra skatter kan ignoreras.

 • Före avresan: Samma biljettpris gäller för extra kabinbagage som för en passagerare. YR-tilläggsavgift måste tas ut för båda biljetterna på rutter där YR-tilläggsavgift tillämpas. Om kabinbagaget endast tas med på returresan ska två tur- och returbiljetter utfärdas och följande text läggas till i beskrivningen av den utgående SSR-raden: SR CBBG AY-CBBG ONLY ON RETURN JOURNEY/S3/P1
 • Efter avgång: Ett publicerat enkelbiljettpris (samma biljettyp/klass som passagerarens biljett) måste utfärdas för det extra kabinbagaget

Observera: En resenär med CBBG får ta med sig ett extra kollibagage på AY-flyg. Extra kolli måste läggas till i passagerarens bagagekvot (t.ex. 1PC -> 2PC). Ändra tillåten mängd bagage i passagerarens TST innan biljetten utfärdas. 

Tillåten mängd bagage följer den valda biljettypen. Observera att tillåtet bagage är 0PC för resenär med Light fare-biljett.

Inget extra kabinbagage tillåts för CBBG-bokningar.

Hjälpmedlets eller föremålets mått och vikt måste erhållas innan bokningen görs och läggas till i bokningen samtidigt med SSR-begäran: 
Största tillåtna mått för CBBG: (L x B x D) 135 (+/-35) x 48-50 x 32-35 cm. Största tillåten vikt 75 kg.
Största tillåtet mått för ATR-trafikerade flyg: (L x B x D) 135 x 40 x 35 cm och största tillåten vikt 50 kg.

Hjälpmedlet eller föremålet skall vara ordentligt fästspänt i sätet och transporteras i en behållare eller väska för att undvika skador.

Sittplats för passageraren bokas vid fönster eller i mitten. Av säkerhetsskäl får plats vid mittgång eller vid nödutgång inte användas.

Förhandsbokningen av sittplats är kostnadsfri om SSR CBBG finns i bokningen.
 

Procedur för bokning av extra kabinbagage

 1. Boka två sittplatser vid samma bokning
 2. Lägg till namnelement enligt följande;
  NM2WILLIAMS/ALEX MR(IDCBBG)/CBBG
 3. Lägg till SSR-element med mått i ordningen längd x bredd x höjd och vikt
  SR CBBG AY NN1-CELLO DIMS 135X45X35 CM 20KGS/S3/P1
 4. Prissätt passageraren som vanligt och lägg sedan till biljettpriset för den extra sittplatsen i prisberäkningsraden som Q-tilläggsavgift;
  TTI/CHEL AY LONQ497.15 497.15NUC994.30END ROE0.891079
 5. Lägg till CB efter grundavgift MNN0S9CZ CB
 6. Ändra biljettpriselementet: 
  TTK/FEUR886.00 
  På rutter där YR-avgift tillämpas, ändra biljettpriselementet och lägg till YR-tilläggsavgift: 
  TTK/FEUR886,00/XEUR84YR (passagerare YR 42 + EXST YR 42)