Förhandsbokning av sittplats

Senast uppdaterad:

Tjänsten är tillgänglig på flygningar som marknadsförs av AY och trafikeras av AY eller Norra och har en asterisk (*) före AY-flygnumret.

Avgiften bestäms utifrån reseklass, typ av plats, biljettyp, flygets längd och passagerares bonusmedlemsnivå. Du kan se exakta priser under bokningsprocessen.

Instruktionerna på den här sidan gäller både individers bokningar och de gruppbokningar som görs via GDS.

 

Sittplatstyper

Se detaljerade beskrivningar av våra sittplatser på Finnair.com. Sittplatskartor över våra flygplan finns på sidan för flottan på Finnair.com.

Rulla ned för mer information om hur du bokar och hanterar ändringar och/eller avbokningar av EMD:er för sittplatser.

 

Fri placering

Sittplatser är kostnadsfria i följande fall:

 • Kunden reser med en Business Flex-biljett (undantag: för POS Japan är sittplatser i businessklass kostnadsfria oavsett biljettyp)
 • Kunden reser med en biljett av typen Premium Economy eller Economy Flex (standardsittplatser och önskade sittplatser)
 • Kunden reser med Finnair Plus-bonusbiljett (standardplatser)
 • Kunden är Finnair Plus Platinum Lumo-medlem (alla typer av platser) 
  • Förmånen gäller för andra passagerare på samma PNR (förutom grupp-PNR). Den gäller inte på semesterflyg AY1000–1999
 • Kunden är Finnair Plus Platinum-medlem (alla platser förutom Comfort-platser)
  • Förmånen gäller för andra passagerare på samma PNR (förutom grupp-PNR). Den gäller inte på semesterflyg AY1000–1999
 • Kunden är Finnair Plus Gold-medlem (alla platser förutom platser med extra benutrymme och Comfort-platser)
  • Förmånen gäller för andra passagerare på samma PNR (förutom grupp-PNR). Den gäller inte på semesterflyg AY1000–1999
 • Kunden är oneworld Emerald- eller Sapphire-medlem (bokningar via Finnairs kundtjänst).
  • oneworld Emerald kan välja alla typer av platser förutom Comfort-platser
  • oneworld Sapphire kan välja alla typer av platser förutom platser med extra benutrymme och Comfort-platser
 • Kunden är minderårig utan följeslagare (UM), har nedsatt rörlighet eller har följande specialtjänster bekräftade: WCHC, DPNA, BLND, DEAF, SVAN, MEDA och en av deras resepartner + barn i samma PNR. 
  • Sätter sig när SSR har bekräftats

Kunder som reser med barn får sittplatser automatiskt tre dagar före avresa så att varje barn garanteras sittplats tillsammans med en vuxen.

 

Så här bokar du

 1. Välj sittplats på sittplatskartan samt passagerarassociation. Om det finns flera passagerare i samma PNR ska alla sittplatserna tillhöra samma SSR-element.
 2. SSR RQST-elementen anges i PNR med status HK, med indikatorn för avgiftsbelagd indikator ” / ” framför SSR-elementet.
 3. Prissätt avgiftsbelagda SSR-element med FXG/L7,8. Kontrollera att en TSM-P har skapats (TSM-M ej giltig).
 4. Ange betalningsmetod med TMI/M1/FP-VI4012XXXXXXXXXXXX/1212*CV123 (M1 = TSM-numret om det finns flera TSM i bokningen)
 5. Utfärda EMD: TTM/M1/RT. Observera att EMD inte kan utfärdas utan e-biljett.

Följande SK-element visas i PNR efter några minuter:

 • Comfort-sittplats: SK PCST
 • Önskad sittplats: SK-PPST
 • Fönsterplats: SK PWST
 • Sittplats vid gången: SK PAST
 • Mittenplats: SK PMST
 • Sittplats vid nödutgång: SK PLST
 • Sittplats på första raden: SK PBST
 • Annan sittplats: SK-POST

Finnair använder AIL (Amadeus Issuance Limit) för att kontrollera utfärdandet av dokument för avgiftsbelagda tjänster. Om dokumentet inte har utfärdats inom 72 timmar efter att flygsegmentet bokas, dock inte senare än 72 timmar före flygets avgång, avbokas de avgiftsbelagda sittplatserna. Om någon av de här gränserna uppnåtts accepterar AIL 2 timmar för utfärdande av dokument innan de avgiftsbelagda sittplatserna avbokas. Vid tidpunkten för EOT visas ett varningsmeddelande i AIL (visas som OPW- och OPC-info i PNR för Amadeus-användare) som talar om när dokumenten behöver vara utfärdade. Om du har en betald EMD för platsen och har gjort ändringar kan du läsa vidare nedan.

 

Villkor

Tjänsten är endast tillgänglig för Finnair-flyg

 • trafikeras och marknadsförs av AY
 • trafikeras av Norra och marknadsförs av AY med en asterisk (*) före AY-flygnumret

En begäran om betald sittplats kan inte garanteras, eftersom den kan behöva ändras av drifts- eller säkerhetsskäl, t.o.m. efter ombordstigning på flygplanet.

Om vi behöver ändra kundens sittplats försöker vi placera honom/henne på en lämplig alternativ sittplats.

Sittplatser kan inte överlåtas till andra passagerare.

Passagerare med sittplats vid en nödutgång måste vara minst 12 år, tala och förstå engelska eller finska och kunna öppna nödutgångsdörren vid behov och assistera besättningen. Det är inte tillåtet att använda ett förlängningsbälte på sittplatser vid nödutgångarna.

 

Ändringar

Om kunden har bokat en betald sittplats och ändrar flygtid eller -datum i enlighet med biljettprisreglerna kan sätets EMD flyttas över till ett nytt flyg.
Om rutten förblir densamma och en sittplats med samma värde bokas under samma PNR:

 • Lägg till sittplats(er) på det nya flyget/de nya flygen. Den tidigare betalda EMD associeras automatiskt till SSR när biljetten omvalideras/återutfärdas. Vid behov lägger du till EMD manuellt och associerar det till SSR(s) med en krypterad inmatning FHD 105-800012456/E7/P1. E7 står för SSR-radnummer.
 • Om EMD inte automatiskt har återassocierats till e-biljett (indikator D i EMD) gör du en manuell återassociering: EWA/ASC/E1-2/TKT105-2411111111/E1-2 (första E1-2 = kupongnummer för EMD, senare E1-2 = kupongnummer för biljetten)

 

Återbetalning

Återbetalningsvillkoren för förhandsbokning av sittplats är oberoende av villkoren för återbetalning av biljettpriset. Betald sittplatsavgift återbetalas inte om kunden avbokar flyget, ändrar rutt, uppgraderas p.g.a. att för många biljetter sålts eller inte uppfyller kraven för att sitta på den typ av plats som valts (sittplats vid nödutgång).

Betald sittplatsavgift är inte återbetalningsbar såvida det inte:

 • sker en ändring av flygplan och Finnair inte kan erbjuda passageraren en lämplig alternativ sittplats.
 • förekommer trafikstörningar som gör att passageraren flyttas till ett annat flyg och Finnair inte kan erbjuda honom/henne en lämplig alternativ sittplats.
 • Finnair Plus-uppgradering tillämpas.