Instruktioner för ofrivilligt återutfärdande

Senast uppdaterad:

NDC-bokningar 

Oavsett hur många dagar före avgång som ofrivilliga ändringar görs följer alla ofrivilliga ändringar samma riktlinjer nedan.

Ändringar

För kundinitierade kostnadsfria ändringar kan kunden själv omboka genom att:

Avbokning

Om passageraren inte accepterar flygändringen och vill avboka kan du göra något av följande:

Återbetalning

Efter avbokningen ska IATA-BSP-ombud begära återbetalningen via BSPlink. 


GDS Edifact-bokningar

Om det inte finns specifika instruktioner på Easy Hotspot kan resebyråer hantera bokningar enligt den allmänna trafikstörningspolicyn. I alla andra situationer måste Finnair Agent Help Desk kontaktas. 

Ofrivilliga ändringar indelar vi i två kategorier som beskrivs nedan. Hur en ofrivillig förändring ska hanteras beror på omständigheterna.

Störning

  • En störning är en ofrivillig ändring av ett Finnair-flyg minst två dagar före det första beräknade avresedatumet på biljetten.
  • När störningar sker måste bekräftelsetexten (endorsement) vara "INVOL REROUTE".
  • I-indikator före beräkningen av biljettpriset måste användas vid störningar.

Ändring eller avbeställning av schemat av affärsskäl

  • En tidtabelländring är en ofrivillig ändring av ett Finnair-flyg mer än två dagar före flygets avgång.
  • Vid ändring/inställda planerade tidtabeller måste bekräftelsetexten (endorsement) vara "SKCHG".
  • S-indikatorn framför prisberäkningen måste användas vid en planerad ändring av tidtabellen.

Att behandla ofrivilligt återutfärdande av 105-dokument

Nedan beskrivs vilka faktorer som måste beaktas när en TST för ofrivilligt återutfärdande upprättas och läggs till i PNR.

TST Det ursprungliga priset förden utbytbara biljetten måste vara i återutfärdandeläge på ny TST.
TST De ursprungliga skatterna för den utbytbara biljetten ska vara desamma på ny TST.
TST Ingen ytterligare kostnad, ”Totalt” och/eller ”Slutsumma” är 0.
TST Den ursprungliga endorsement-texten för den utbytbara biljetten som kopieras till ny TST måste ha en av följande tilläggstexter i slutet: ”INVOL REROUTE” eller ”SKCHG” (mer information finns ovan).
OS-element Beroende på omständigheterna kring fallet måste ett av nedanstående läggas till (se ovan för mer information om vilket som ska användas) OS AY INVOL CHANGE PGA DISRUPTION OS AY INVOL CHANGE PGA SKCHG
Friskrivningskod Separat friskrivningskod från Finnair behövs inte.

Var noga med att du utfärdar/byter ut rätt kuponger från biljetten. För oanvända biljetter krävs ett ofrivilligt återutfärdande för hela biljetten, även när det endast finns ändringar på utresan eller hemresan.

Även om alla flyg på biljetten inte har ändrats måste du inkludera alla flyg, eftersom de ingår i samma priskomponent för hela hemresan.


Biljettförsäljning och information till kunden

Dubbelkolla alltid både originalbiljetten och den återutfärdade biljetten för att bekräfta att de rätta kupongerna har antingen status E (Exchange) eller O (Open). De kan också ha status A (Airport control). 

Skicka en kopia av den återutfärdade biljetten till kunden. Kontrollera också om det finns några eventuella specialtjänster (SSR) bokade på de ursprungliga flygen som måste bokas om till de nya flygen. 

När kunden har godkänt och bekräftat de nya flygen/den nya tidtabellen rekommenderas att information om detta läggs in i PNR. Till exempel SR OTHS PAX ACCEPTED SCHED CHG FOR AY006 eller något liknande som passar tillfället.