Förbetalt extrabagage

Senast uppdaterad:

Det är möjligt att betala avgifterna för upp till åtta extra väskor eller sportutrustning i förväg. De kan inte överskrida mått och vikt för en standardväska. Extra väskor kan köpas fram till tre timmar före avgång och via Hantera min bokning fram till fem minuter innan incheckningen stänger. Biljettpriserna är tillgängliga i GDS/NDC-kanaler och på Finnair.com.

 

Priser

Biljettpriserna är tillgängliga i GDS och på Finnair.com.

 

Så här bokar du

 1. Innan du tar betalt för extrabagage kontrollerar du att PNR har prissatts.
 2. Skapa ett element för förbetald bagageövervikt, t.ex. SR PDBG AY NN1/P1/S2 (NN1 = 1 väska). Endast en väska per SSR tillåts.
 3. Prissätt med FXG
 4. Ange betalningssätt TMI/M1/FP-VI4012XXXXXXXXXXXX/1212*CV123
 5. Utfärda EMD: TTM/M1/RT (endast EMD tillåtet). Med den krypterade inmatningen EGCD/VAY kan du kontrollera om EMD kan användas för Finnair i ditt land.

Obs! Biljetten måste utfärdas före eller samtidigt som EMD-A, så att EMD-A associeras med biljetten.

 

Villkor

Tjänsten är endast tillgänglig för Finnair-flyg

 • trafikeras och marknadsförs av AY
 • trafikeras av Norra och marknadsförs av AY med en asterisk (*) framför AY-flygnumret
 • när kunden har 105-biljett
 • När kunden har biljett som utfärdats på annan stock utfärdas en Light iEMD, mer information finns i EMD-instruktionerna.

Det går inte att ta betalt i förväg för extrabagage om passageraren

 • reser med ett AY-code-share-flyg som trafikeras av ett annat flygbolag

 

Ändringar

Om rutten förblir densamma och ändringen görs på samma PNR:

 • Lägg till SRPDBG på det nya flyget/flygen. Den tidigare betalda EMD associeras automatiskt till SSR när biljetten omvalideras/återutfärdas. Om det behövs lägger du till EMD manuellt och associerar det till PDBG med en krypterad inmatning FHD 105-800012456/E7/P1. E7 står för SSR-radnummer.
 • Om EMD inte automatiskt har återassocierats till e-biljett (indikator D i EMD) gör du en manuell återassociering: EWA/ASC/E1-2/TKT105-2411111111/E1-2 (första E1-2 = kupongnummer för EMD, senare E1-2 = kupongnummer för biljetten)

 

Återbetalningar

Förbetalt extrabagage är ej återbetalningsbart.