EU:s vätskepolicy

Senast uppdaterad:

Begränsningar för vätskor i handbagage

Flyg som avgår frånMängdbegränsningar för vätskor, geler,
aerosoler, pastor och lotioner
Taxfree-inköp

Kanada

90 ml per behållare paketerade i en 1-liters

genomskinlig, återförslutningsbar plastpåse.

1 genomskinlig plastpåse per passagerare.

Plastpåsen måste visas upp separat vid säkerhetskontrollen.


Accepterar EU:s mängdbegränsning på 100 ml

Ursprung från Kanada och USA OK (om inköpt efter avsökning); om inköpt före avsökning eller utanför Kanada och USA måste det placeras i incheckat bagage.

EU

100 ml behållare paketerade i en 1-liters genomskinlig, återförslutningsbar platspåse. 1 genomskinlig plastpåse per passagerare. Plastpåsen måste visas upp separat vid säkerhetskontrollen.


Endast inom EU (efter avsökning) eller ombord på EU-registrerade flygbolag (om inköpt före avsökning i EU eller ombord på EU-flygbolag måste det paketeras i en försluten, förseglad platspåse med rätt kvitto); inköp utanför EU eller ombord på icke-EU-flygbolag är inte tillåtna.

Hongkong

100 ml behållare paketerade i en 1-liters genomskinlig, återförslutningsbar platspåse. 1 genomskinlig plastpåse per passagerare. Plastpåsen måste visas upp separat vid säkerhetskontrollen.
Inköp på flygplatser i Kanada, EU, USA och några få andra flygplatser kan tas ombord på ett flyg som avgår från HKIA förutsatt att de paketerats i en försluten, förseglad plastpåse med rätt kvitto. Artiklar inköpta ombord på ett flygplan där den föregående besökta flygplatsen nämns i en separat lista över "godkända flygplatser" utfärdad av HKG-myndigheter (listan inkluderar HEL) kan tas ombord på ett flyg som avgår från HKIA om artiklarna är paketerade
enligt ovan.

Indien

100 ml behållare paketerade i en 1-liters genomskinlig, återförslutningsbar platspåse. 1 genomskinlig plastpåse per passagerare. Plastpåsen måste visas upp separat vid säkerhetskontrollen.

Indiskt ursprung OK vid leverans till passagerare/personal vid gaten.

Japan

100 ml behållare paketerade i en 1-liters genomskinlig, återförslutningsbar platspåse. 1 genomskinlig plastpåse per passagerare. Plastpåsen måste visas upp separat vid säkerhetskontrollen.

Artiklar inköpta efter säkerhetskontrollerna på japanska flygplatser accepteras ombord på flygningar som avgår från Japan

Folkrepubliken Kina

100 ml behållare paketerade i en 1-liters genomskinlig, återförslutningsbar platspåse. 1 genomskinlig plastpåse per passagerare. Plastpåsen måste visas upp separat vid säkerhetskontrollen.


På inrikesflyg inom Kina är vätskebegränsningen 1 liter (inte 100 ml) och inga plastpåsar krävs. Alkohol är däremot förbjudet i handbagaget på inrikesflyg och måste placeras i det incheckade bagaget.


Artiklar inköpta efter säkerhetskontrollerna på flygplatser i Kina accepteras ombord på flygningar som avgår från Kina


PEK – utrikes till utrikes flyganslutningar;

Taxfree-artiklar inköpta efter säkerhetskontrollerna i taxfree-affärer på flygplatsterminaler utanför Kina eller ombord på inkommande flyg måste paketeras i en försluten, genomskinlig platspåse med rätt kvitto och ska visas upp separat vid säkerhetskontrollen.


CAN/PVG – alla flyganslutningar;

Ingen transfertjänst tillgänglig på grund av tullbegränsningar, alla passagerare med anslutande flyg måste checka in sitt bagage igen inklusive alla vätskor på mer än 100 ml.


Alkohol (vin/sprit) är förbjudet i handbagaget på inrikesflyg i Kina och måste placeras i det incheckade bagaget.

Ryssland

Ska vara tom

Ska vara tom

Thailand

100 ml behållare paketerade i en 1-liters genomskinlig, återförslutningsbar platspåse. 1 genomskinlig plastpåse per passagerare. Plastpåsen måste visas upp separat vid säkerhetskontrollen.

Taxfree-artiklar inköpta på BKK:s flygplats liksom på andra flygplatser eller ombord på inkommande flygbolag kan tas ombord på ett flyg som avgår från BKK (eller andra flygplatser i Thailand) förutsatt att de är paketerade i en försluten, förseglad plastpåse med ett väl synligt kvitto inuti påsen. Inköpsdatumet som finns angivet på kvittot ska stämma överens med resdagen.

USA

90 ml per behållare paketerade i en 1-liters

genomskinlig, återförslutningsbar plastpåse. 1 genomskinlig plastpåse per passagerare. Plastpåsen måste visas upp separat vid säkerhetskontrollen.


Mängdbegränsningar gäller även för alla returresor


Accepterar EU:s mängdbegränsning på 100 ml

Ursprung från USA och Kanada OK (om inköpt efter avsökning); om inköpt före avsökning eller utanför USA och Kanada måste det placeras i incheckat bagage.


Medicin, barnmat, specialkost (i vätske-, aerosol- eller gelform) får normalt tas med utöver de 1-liters platspåsar som nämns i tabellen ovan. Dessa artiklar ska paketeras separat och endast i den mängd som räcker för hela resan. Ett recept måste medfölja all medicin och specialkost. Barnmat måste eventuellt provsmakas framför säkerhetskontrollpersonalen. All medicin, barnmat och specialkost ska uppvisas separat vid säkerhetskontrollerna.

Obs! Säkerhetsbegränsningar på vätskor i handbagage gäller eventuellt även i andra länder och ska följas lokalt. Observera att ovanstående tabell endast inkluderar destinationsländer med reguljär AY-trafik.