EMD

Senast uppdaterad:

EMD är lösningen på alla avgifter som tas ut vid sidan av en biljett.

EMD kan exempelvis användas i följande syften:

EMDS och EMDA

Det finns två olika EMD; fristående EMD (EMD-S) och associerad EMD (EMD-A) som kan associeras till e-biljettkuponger. Det två typerna skiljer åt vad gäller användning. Här är huvudegenskaperna:

 • Utfärdas för ett restvärde eller uttag av blandade avgifter som inte lyfts med en e-biljettkupong. Till exempel gruppdepositioner och ändringsavgifter.
 • Kan bestå av en eller flera värdekuponger beroende på bakgrundsinställningarna.
 • Kan utfärdas i samband med individuella e-biljettkuponger eller en e-biljett.
 • Kan kopplas till en e-biljett som referens.
 • Kan förbrukas vid utfärdandet eller användas vid olika stadier.
 • Har ingen växelverkan med flygbolagssystemen (bokningssystem och DCS).
 • Utfärdas för uttag av blandade avgifter och extra avgifter för bagage som lyfts (anses använda) samtidigt som e-biljettkupongen. Till exempel sportutrustning, sällskapsdjur i kabinen eller djur i lastutrymmet, extra väska.
 • Kan bestå av antingen en eller flera värdekuponger som är direkt länkade till enskilda flygkuponger.
 • Varje EMD-kupong som är associerad till en e-biljett refereras i e-biljettregistret med motsvarande e-biljettkupong.
 • Flygbolag och rutt för EMDA och e-biljettkupongerna måste matcha.
 • Kan associeras eller avassocieras automatiskt eller manuellt (flygbolag)
 • Slutliga användningen beror på den e-biljettkupong den är associerad till, förutsatt att den inte blir avassocierad.

Lätt-iEMD

Det är möjligt att utfärda EMD även i de fall där avgiftsbelagt SSR (t.ex. förbetald sittplatsförbetalt bagage*) säljs på ett Finnair-flyg, men e-biljetten utfärdats på annan s.k. carrier stock. Det kan göras hos 1A-researrangörer när flyget är ett primärt Finnair-flyg (marknadsförs och trafikeras av Finnair).

Prissättning för SSR och utfärdande sker enligt normala processer. Associationen till OAL-e-biljettkupongen visas på AY EMD, men det finns ingen associationsinformation på OAL-e-biljetten.

På codeshare-flyg när flyget marknadsförs av ett annat flygbolag och trafikeras av Finnair kan tilläggstjänster säljas genom att ringa Finnair Contact Center.

*Observera att förbetalt bagage (SSR PDBG) inte kan utfärdas som lätt-iEMD, eftersom det finns en direktförbindelse utan uppehåll som delas av 2 eller flera flygbolag. Extrakostnader för bagage som överskrider kvoten där flera flygbolag ingår i resplanen kan betalas på flygplatsen.

Så här skapar du avgiftsbelagda tjänster i PNR utifrån på EMD-typ.

Skapa en avgiftsbelagd tjänst eller avgift som du vill utfärda en EMD för genom att antingen ange en SSR (Special Service Request) i PNR för EMD som associeras med ett flygsegment (EMD-A) eller ett SVC (Manual Auxiliary Segment) för EMD som inte är associerad med ett flygsegment (EMD-S).

När ett SSR-element ska användas

Om du vill boka en specialtjänst som associeras till ett flygsegment, en extra väska, sportutrustning eller ett sällskapsdjur i kabinen kan du använda ett SSR-element (Special Service Request).

Tjänsten måste vara bekräftad innan EMD-A kan utfärdas utifrån SSR-elementet.

När ett SVC-segment ska användas

För fristående tjänster som inte behöver associeras med flygsegment kan du ange en extrasegment i PNR.

Den här sortens extratjänst måste anges med en NN action-kod och kan endast associeras till en passagerare. Ett stadspar måste även anges.

Vad är RFIC/RFISC?

RFIC är en kod som anger orsak till utfärdande. Den definierar vilken grupp av tjänster som en EMD tillhör. RFIC följer IATA-standarden. En RFIC kan ha flera underkoder som anger orsak till utfärdande (RFISC). RFISC-koder är flygbolagsspecifika.

När du skapar ett EMD TSM-dokument (Transitional Stored Miscellaneous) eller EMD-prisregister anges RFIC och RFISC och deras beskrivningar automatiskt i EMD TSM.

Change fee (EMD-S): D/993 SVC PENF
Name change fee (EMD-S): D/115 SVC NAME
Name correction fee (EMD-S): D/225 SVC NACO
Group deposit (EMD-S): D/997 SVC DEPO
Residual value for refundable balances (EMD-S): D/996 SVC RSVR
Group split fee (EMD-S): D/0L6 SVC SPLT
Group cancellation fee (EMD-S): D/995 SVC CANC
Group check-in desk (EMD-S): E/GCK SVC GCKI
Prepaid baggage (EMD-A): C/0AA SSR PDBG
Chargeable seat (EMD-A): A/0B5 SSR RQST
Weapon handling fee (EMD-A): D/0ED SSR WEAP
Bike (EMD-A): C/0HY SSR BIKE
Animal in hold (EMD-A): C/0BS SSR AVIH
Pet in cabin (EMD-A): C/0BT SSR PETC

För mer information, se HE EMD i Amadeus eller kontakta din lokala GDS Help Desk.