Medicinsk utrustning

Senast uppdaterad:

Kunder kan ta med nödvändiga rörelsehjälpmedel ombord, till exempel en käpp eller ett par kryckor. För instruktioner om och godkännande av användning av medicinsk utrustning ombord ber vi dig kontakta Finnair Medadesk via formuläret för särskild assistans på Finnair.com eller skicka e-post till medadesk@finnair.com
Du kan fylla i formuläret för särskild assistans åt kunden eller be kunden att skicka in formuläret själv. Ange alltid information om medicinsk utrustning (märke, modell och tillverkare av enheten).   

 

Medicinska apparater

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure, kontinuerligt positivt luftvägstryck)
CPAP-apparater används vanligen av personer med sömnapné. Om kunden använder CPAP för sömnapnébehandling behövs inget medicinskt godkännande. 

Om kunden använder CPAP för andra andningsproblem krävs ett MEDIF (formulär för medicinsk information).

Om kunden vill använda CPAP ombord:
CPAP kan endast användas på Finnairs långdistansflyg på specifika sittplatser med uttag för medicinsk utrustning:  

A350 businessklass: 08L 
A350 ekonomiklass: 55A 
A330 businessklass: 02A 
A330 ekonomiklass: 56A 

Sittplatsen är avgiftsbelagd, såvida inte sittplats utan extra kostnad ingår i kundens biljettyp eller nivåförmån för bonusmedlemmar. Om sittplatsen med CPAP-möjlighet redan är upptagen av en annan kund vid bokningen är det inte möjligt att använda CPAP ombord.

När sittplatsen har bokats ska ett formulär för särskild assistans fyllas i via internet. CPAP-apparatens namn, modell och tillverkare måste alltid anges. Medadesk kommer att kontrollera om den specifika apparaten kan användas ombord. SR CPAP-raden, inklusive apparatens uppgifter, läggs till i PNR och bekräftas av Medadesk.

CPAP behöver vanligtvis använda elektricitet från flygplanet. Medadesk beställer aktiveringen av det medicinska uttaget 3 dagar före flygets avgång. Observera att elektricitet från flygplanet aldrig kan garanteras. 

Om kunden inte behöver använda CPAP under flygresan:
I så fall behöver vi inga ytterligare uppgifter från kunden, om maskinen inte används ombord.

 

POC (Portable oxygen concentrator, bärbar syrgaskoncentrator)
POC används för att ge syrgasbehandling till personer som behöver större syrekoncentration än nivåerna i den omgivande luften. Medicinskt godkännande krävs alltid för kunder som använder en bärbar syrekoncentrator.

Be kunden att fylla i Finnair MEDIF-formuläret på den här sidan och formuläret för särskild assistans via internet på Finnair.com.

Medadesk hanterar den medicinska godkännandeprocessen och bekräftar SSR PPOC med enhetens uppgifter efter att MEDIF-formuläret har godkänts. 

POC-enheten är vanligtvis batteridriven. Kunden bör ha tillräckligt med extrabatterier (förpackade separat och skyddade mot skador och kortslutning). Vi rekommenderar att du har tillräckligt med batterier för cirka 1,5 gånger längre än flygtiden.

OBSERVERA!Syrgas ombord/kommersiellt syre kan endast tillhandahållas för patienttransporter som arrangeras av en hemsändningsorganisation och en medicinsk ledsagare måste alltid medfölja. Kunden måste kontakta sitt försäkringsbolag för att arrangera bokningen. Kunden kan också fråga om bokningen direkt via organisationerna, t.ex. EMA Finland.

 

ANNAN MEDICINSK UTRUSTNING

Kontakta Finnair Medadesk angående annan medicinsk utrustning via formuläret för särskild assistans på internet eller via e-post på medadesk@finnair.com