Förlorat, försenat eller skadat bagage

Senast uppdaterad:

Försenat bagage

Vi beklagar att vår service inte uppfyllde kundens förväntningar vid det här tillfället. Vi gör vårt bästa för att lämna bagaget till passageraren så snart som möjligt. 
Nästa steg är att skapa en förseningsrapport om bagaget, antingen online eller hos vår markpersonal på flygplatsen. Passageraren kan då fortsätta sin resa. Vi kontaktar vi passageraren personligen för att organisera leveransen av bagaget, så snart det har anlänt. 

Om passageraren har fått ett textmeddelande eller e-postmeddelande med ett bagagerapportnummer, eller om bagaget inte kommit med på samma flyg som passageraren, be passageraren att kontakta ankomstservicedisken i ankomsthallen. 

  • Ankomstservicen anger passagerarens information i ett globalt täckande bagagespårningssystem och ger personen en PIR-rapport (Property Irregularity Report) med ett rapportnummer. Passageraren kan använda rapportnumret för att följa situationen och uppdatera sina kontaktuppgifter via tjänsten WorldTracer.
  • Vi kontaktar passageraren när bagaget har anlänt för att organisera transporten. 
  • Observera att tullklarering kan krävas vid leverans av väskan på vissa flygplatser. Mer information ges vid ankomstservicedisken. 

Om bagaget inte har återfunnits inom 72 timmar är det viktigt att ge oss mer specifik information genom att fylla i formuläret för efterlysning av bagage.
 För frågor om försenat bagage, be passageraren kontakta den lokala ankomstservicen. Telefonnumret finns i rapporten om försenat bagage. Passageraren kan också kontakta oss via e-post.
 Om passageraren vill ansöka om ersättning för sitt bagage, be passageren att kontakta sitt försäkringsbolag eller skicka oss en begäran via feedbackformuläret inom 21 dagar efter att bagaget tagits emot. Be passageraren att behålla alla dokument för framtida referens. 


Skadat bagage

  • Be passageraren att rapportera skador till flygplatsens ankomstservicedisk. Om passageraren upptäcker skadan vid ett senare tillfälle, be passageraren att skicka ett e-postmeddelande till oss senast sju dagar efter det att bagaget har mottagits. Passageraren kontaktas då, främst via telefon, för att få ett skaderapportnummer och ytterligare instruktioner.
  • När passageraren har fyllt i skaderapporten kan passageraren begära ersättning från sitt försäkringsbolag eller Finnair. Passageraren kan använda vårt feedbackformulär för att skicka in begäran. Be passageraren behålla alla dokument och det skadade bagaget för framtida referens.

Observera att hanteringen av bagaget sker mekaniskt och flygbolaget ansvarar inte för normalt slitage som inte påverkar väskans användbarhet.
Om bagaget var försenat kan passageraren ansöka om ersättning från sitt försäkringsbolag eller från oss. Vi ersätter rimliga kostnader för nödvändiga artiklar som passageraren köper under resan. Meddela passageraren att skicka sin begäran till oss via det här feedbackformuläret. Begäran ska göras inom 21 dagar efter att bagaget tagits emot. Meddela passageraren att behålla alla dokument tills passagerarens begäran är helt besvarad. 


Förlorat och upphittat handbagage

Flyg som ankommer till HEL: Vi skickar allt borttappat handbagage som vi hittar i flygplanet till den internationella hittegodsavdelningen på kontoret i Helsingfors. Passagerare kan ställa frågor om sina tillhörigheter direkt till hittegodsavdelningen. Du kan hitta kontaktuppgifterna online. Observera att det kan ta flera dagar och ibland till och med veckor innan de hittade artiklarna levereras till den internationella hittegodsavdelningen. 

Föremål som glöms kvar på Helsingfors-Vanda flygplats levereras till Excess Baggage Company av flygplatsmyndigheten Finavia. Excess Baggage Company finns i ankomsthallen. Kontaktuppgifter för kunder: tel. +358 9 81 71 19 68 och e-post helsinki@excess-baggage.com.  

Excess Baggage Company kan skicka borttappade föremål till kunden med post, eller som kurirpost, över hela världen. Borttappade föremål kan på begäran också skickas till ankomst- eller avgångsporten på Helsingfors-Vanda flygplats. Det här är ett bra alternativ för transitkunder med korta anslutningstider. 

Flyg som ankommer till andra flygplatser: Föremål som vi hittar på flygplanet ges till en markserviceagent vid destinationen. Efter landsspecifika säkerhetskontroller skickas föremålet tillbaka till Helsingfors, där det levereras till hittegodskontoret i Helsingfors. Observera att det här kan ta flera veckor beroende på flygplats. 

Du kan ställa frågor om föremål som glömts kvar på andra flygplatser till de myndigheter som sköter flygplatsen i fråga. Be passageraren att söka på flygplatsens webbplats efter en sida för Hittegods.