Deporterad person

Senast uppdaterad:

En deporterad person är en person som redan har rest in i ett land och som har beordrats av myndigheterna om att utvisas från landet.

Typer av deporterade personer
DEPA = Deporterad person som reser med följeslagare.
DEPU = Deporterad person som reser ensam.

 

Transport av en deporterad person

Transporter av deporterade passagerare sker alltid efter Finnairs gottfinnande. Godkännande måste alltid erhållas från Finnair på förhand. Flygbolaget har ingen juridisk plikt att transportera deporterade passagerare.

För att en deporterad passagerare ska accepteras på flyget måste alla Finnairs krav vara uppfyllda och SR DEPU/DEPA-status och -element vara bekräftade på PNR.

Bokningar för deporterade personer behandlas mån–fre kl. 08.00–17.00 finsk tid. Avsätt tillräckligt med tid för hantering.

 

Underrättelse om deporterad person

En underrättelse om deporterad person (från polisen/deporterande myndigheter) med all efterfrågad information ska skickas till agentservice@finnair.com senast 48 timmar innan flygets avgång.

 • Underrättelseformuläret måste fyllas i på engelska.

 • Formuläret måste fyllas i noggrant för att undvika onödiga förseningar i hanteringen.

 • Underrättelsen måste ha den deporterande myndighetens signatur och stämpel.

 • Ett separat underrättelseformulär måste fyllas i för varje passagerare, inklusive barn och spädbarn.

 • Vid behov kan man begära en underrättelsemall i förväg via agentservice@finnair.com (även av resebyrån).

 

Bokning och priser

 • Typ av deporterad person (DEPU/DEPA) och nödvändigt SSR-element måste anges i bokningen. Du hittar mer information nedan.

 • En enkelbiljett ska bokas till slutdestinationen för den deporterade personen.

 • Publicerat Flex-biljettpris i klass Y, B eller H måste alltid användas för deporterade passagerare. Inga andra biljettpriser får användas till en deporterad passagerares biljett.

 • Businessklass och Premium Economy-reseklass är inte tillåtna.

 • Deporterade passagerare får alltid sätta sig i förväg.

 • De vanliga bagagereglerna gäller.

 

DEPA
Deporteringstyp DEPA måste läggas till i namnelementet efter den deporterade personens namn, t.ex. JONES/WILLIAM MR(IDDEPA)

Lägg till följeslagarnas namn i SSR-elementet, inklusive deras bokningskod:
SR DEPA-ILLEGAL STAY ESCORTS MR SMITH OCH MS DOE PNR XXXXXX/S2/S1

Observera att 1 DEPA måste ha minst 2 följeslagare.

Följeslagare måste också ha ett biljettpris som är helt återbetalningsbart/ändringsbart (oavsett bokningsklass) på samma flyg med DEPA.

 

DEPU
Deporteringstyp DEPU måste läggas till i namnelementet efter den deporterade personens namn, t.ex. JONES/WILLIAM MR(IDDEPU)

SSR-elementet ”DEPU” måste läggas till i bokningen med relevant information. Till exempel:
SR DEPU-ILLEGAL STAY NO ESCORT NEEDED/S2/P1

SR DEPU-DUBLIN CONVENTION NO ESCORT NEEDED/S2/P1