Spädbarn

Senast uppdaterad:

Barn mellan 0 och 2 år räknas som spädbarn och de reser vanligtvis i förälderns knä. Om ett spädbarn har egen sittplats (utan barnstol, CRD) måste barnet sitta i en vuxens knä under start, landning och eventuell turbulens. 

Ett friskt, nyfött barn som är 2 dagar gammalt kan resa utan begränsningar på alla Finnair-flyg.

Det är inte möjligt att boka INS i businessklass på långdistansflyg på grund av att sätena har krockkuddar. Det samma gäller för kortdistansflyg som trafikeras av A350/A330-flygplan.

En vuxen får resa med två spädbarn förutsatt att ett av spädbarnen har en barnbiljett och att spädbarnet använder barnstol på egen sittplats.

Två vuxna som båda reser med spädbarn kan inte sitta på samma rad eftersom det bara finns en extra syrgasmask per rad.


Boka sittplats för en vuxen med ett spädbarn (INF)

Det maximala antalet spädbarn per flyg är begränsat till antalet räddningsvästar för spädbarn och spädbarns-/förlängningsbälten ombord. Spädbarn får INTE placeras vid nödutgångar eller på säten med säkerhetsbälten med krockkuddar.

  • Boka spädbarn utan sittplats med passagerartyp INF. Ange barnets födelsedatum i elementet för passagerartyp, t.ex. (INF/10AUG19). NM1JOHNSON/BABY(INF/10AUG19)
  • Bokningen för INF prissätts enligt biljettpriset för spädbarn.


Köpa egen sittplats åt ett spädbarn (INS)

  • Boka en egen sittplats åt spädbarn med passagerartypen INS. Ange barnets födelsedatum i elementet för passagerartyp, t.ex. (INS/10AUG19). NM1JOHNSON/BABY(INS/10AUG19)
  • Lägg till SRINFTYYNN1-INFANT OCCUPYING SEAT 15JAN19/P1
  • Bokningen för INS prissätts enligt biljettpriset för barn.

Det är inte möjligt att boka INS i businessklass på långdistansflyg på grund av att sätena har krockkuddar. Det samma gäller för kortdistansflyg som trafikeras av A350/A330-flygplan.

Om spädbarnet har en egen sittplats, måste spädbarnet antingen sitta i en vuxens knä med ett extrabälte eller i en barnstol (som måste vara fäst vid flygplansstolen) vid start och landning.


Användning av barnstol (CRD)

Finnair tillåter användning av barnstolar (CRD) ombord på alla flyg som trafikeras av Finnair/Norra. En barnstol som är godkänd för användning på Finnair-flyg måste uppfylla minst ett av följande kriterier:

a) Barnstolen har godkänts för användning i flygplan av Joint Aviation Authorities (de gemensamma luftfartsmyndigheterna), Federal Aviation Administration (de federala luftfartsmyndigheterna i USA) eller Transport Canada, (på grundval av en nationell teknisk standard) och är märkt i enlighet därmed.

b) Barnstolen har godkänts för användning i motorfordon enligt FN-standard ECE R 44/03 eller senare serietillägg.

c) Barnstolen har godkänts för användning i motorfordon och flygplan enligt kanadensiska CMVSS 213/213.1

d) Barnstolen har godkänts för användning i motorfordon och flygplan enligt USA:s FMVSS No 213 och är tillverkad enligt dessa standarder fr.o.m. den 26 februari 1985. Barnstolar som har godkänts i USA och har tillverkats efter detta datum måste ha följande etiketter med röd text: 1) ”This child restraint system conforms to all applicable federal motor vehicle safety standards” (Den här barnstolen uppfyller alla tillämpliga federala säkerhetsstandarder för motorfordon) och 2) ”This restraint is certified for use in motor vehicles and aeroplanes” (Den här stolen är godkänd för användning i motorfordon och flygplan).

e) Barnstolen ska uppfylla kraven för användning i flygplan enligt det tyska ”Kvalifikationsförfarande för fasthållningsanordningar för användning i flygplan” (TÜV-dok.: TÜV/958-01/2001).


Så här bokar du

Ange SR OTHS med varumärkesnamn och modell och vilken standard barnstolen följer. SR OTHS måste vara kopplat till spädbarnet med barnstol och fritexten måste börja med ”CRD”. Dessutom måste NN1 tas med i begäran för att ange antalet. Exempel:

SR OTHS AY NN1-CRD BRITAX ELITE ECE 44 REV.03/P2

Sittplatser vid nödutgångar och på raderna framför och bakom sittplatserna vid nödutgångarna kan inte ha barnstol.


Spädbarn vid utresa – barn vid återresa

I enlighet med internationella luftfartsbestämmelser måste ett barn som är 2 år alltid ha en reserverad plats. När ett spädbarn fyller 2 år under resan säljs hela resan som en barnbiljett. I dessa fall måste en sittplats reserveras för barnet även för det utgående flyget, även om barnet inte ännu är 2 år.

De här riktlinjerna gäller för flyg som trafikeras och marknadsförs av Finnair/Norra och är flygbolagsspecifika. Om andra flygbolag ingår i rutten ska du kontrollera deras förfaranden hos dem.

Följande OS-element måste läggas till i bokningen: OSAY INF OUTBOUND CHD INBOUND DOB DDMMYYYY/P1


Spädbarn till PNR i efterhand

När ett spädbarn behöver läggas till i en bokning efteråt, lägger du till namnet i den vuxna personens namnelement.
Till exempel i Amadeus: 1/INF/MIKE/15JAN19 eller om ett annat efternamn 1/INFSMITH/MIKE/15JAN19

Kontakta din lokala Agent Info eller mer information.


Spädbarn som reser enkelresa

När ett spädbarn endast reser med på utresan eller återresan, men medföljande vuxen reser på en tur och retur-biljett:
- vuxen ska prissättas som vanligt med en tur och retur-biljett
- spädbarn ska prissättas med en enkelbiljett