Arvonlisävero

Viimeksi päivitetty:

Huomioithan, että tehdessä muutoksia 1. toukokuuta tai myöhemmin lippuihin tai tiettyihin matkaan liittyvistä lisäpalveluihin jotka on ostettu aikavälillä 1.1. - 30.4. 2023 (jolloin väliaikainen ALV-lainsäädäntö oli voimassa), tulee muutoshetkellä periä normaali 10% ALV. Katso lisätietoja alla olevista ohjeista.

Suomessa poistettiin väliaikaisesti 10 prosentin arvonlisävero (ALV) 1.1- 30.4. 2023 välillä ostetuista henkilökuljetuksista ja niihin liittyvistä palveluista. Tämä koski kotimaan matkoja sekä matkan kotimaan osuutta silloin, kun asiakkaalla on kansainvälinen jatkolento, jossa on vähintään 24 tunnin välilasku Helsingissä (eli lentojen välissä oltava vähintään 24 tuntia). Normaalisti arvonlisävero on peritään lipuilla ja EMD:lla YF-verokoodilla.

1.1.-30.4.2023 välisenä aikana ostetut liput ja/tai tietyt matkaan liittyvät lisäpalvelut, joiden arvonlisävero on normaalisti 10 %, ovat arvonlisäverottomia asiakkaan matkapäivistä riippumatta. Esimerkkeinä:

 • asiakas ostaa 20.12.2022 lentolipun Helsinki-Oulu, jossa matkapäivänä on 15.2.2022 -> ALV 10 %. 
 • asiakas ostaa 1.2.2023 lentolipun Helsinki-Oulu, jossa matkapäivänä on 15.2.2023 -> sovelletaan 0 % ALV:a 

Arvonlisävero poistettiin väliaikaisesti myös niistä lisäpalveluista, joiden normaali arvonlisävero on 10 %, eli esimerkiksi istuinpaikat sekä matkatavarat. Arvonlisäveron poistaminen ei kuitenkaan koskenut sellaisia lisäpalveluita, joiden arvonlisävero on normaalisti 14 % tai 24 %.

Perittävät verot saadaan automaattihinnoittelulla ja vapautusjakson aikana ALV 0 % tuli automaattisesti ilman erillisiä lisätoimenpiteitä matkatoimistojen taholta (hinnoittelussa ei näy YF-veroa).

Lisäpalvelut

Ainoastaan kuljetukseen liittyvät lisäpalvelut jotka verotetaan 10 prosentin verokannalla, kuten esimerkiksi istuinpaikat ja matkatavarat, olivat oikeutettuja arvonlisäverovapautukseen.

Väliaikainen ALV-muutos ei vaikuttanut lisäpalveluihin joiden veroprosentti on 14 ja 24.

Muutokset

Lippujen revalidointi 

Kuten normaalisti, liput voidaan revalidoida jos vain päivämäärä/lennonnumero vaihtuu ja hinnassa ei ole muutoksia -> ALV pysyy sellaisenaan

Lippujen muutokset (pohjautuen normaaleihin IATA-sääntöihin)

 • Täysin käyttämättömät liput vaihdetaan käyttäen päivän hintaa
 • Osittain käytetyt liput vaihdetaan käyttäen historiallisia hintoja

LIPUNKIRJOITUS 31.12.2022 JA SITÄ ENNEN LIPUNKIRJOITUS 1.1.-30.4.2023 AIKANA LIPUNKIRJOITUS 1.5.2023 JA SEN JÄLKEEN
ALV 10% ALV 0% ALV 10%
Muutos täysin käyttämättömään lippuun Alkuperäinen lipunkirjoituspvm ALV 10%➜ Lipunvaihto ALV 0% (ja aiemmin perityn ALV:n hyvitys) ➜ Lipunvaihto ALV 10% (YR-verotunnisteella kerättävä ALV peritään lentohinnasta ja veroista)
Alkuperäinen lipunkirjoitus ALV 0% ➜ Lipunvaihto ALV 10% (YF lentohinnasta ja veroista
Muutos osittain käytettyyn lippuun (matka on alkanut) Alkuperäinen lipunkirjoituspvm ALV 10%➜ Lipunvaihto ALV 10% ➜ Lipunvaihto ALV 10%
Alkuperäinen lipunkirjoitus ALV 0% ➜ Lipunvaihto ALV 0%

Takaisinmaksut

Käyttämättä jäänyt arvonlisävero on aina hyvityskelpoinen. 

Muutosmaksut nimenkorjauksissa ja -muutoksissa

1.1.-30.4. 2023 välisenä aikana nimenmuutos- ja -korjausmaksuihin ei sisälly 10 prosentin arvonlisäveroa, tarkoittaen että arvonlisäveroa ei sisällytetä hintaerittelyyn.

Ryhmävaraukset

Arvonlisävero sisältyy automaattiseen hinnoitteluun ja vapautuskauden aikana sovelletaan automaattisesti 0% arvonlisäveroa. Tämä koskee kaikkia varauksia riippumatta siitä tehdäänkö ne FGT:ssa vai GDS:ssa.
 

Yleiset ohjeet

TAX CODE: *YF* 
TAX TYPE: *001* 
TAX NATURE: *GO*

Veron määritelmä: 
Suomen arvonlisävero peritään kotimaan lentolipun tai verollisen lisäpalvelun hinnasta, veroista ja maksuista, mukaan lukien YQ/YR-maksu, kun lento on kokonaisuudessaan Suomen sisäinen tai jos sisäinen lento liittyy kansainväliseen jatkolentoon.  

Alv voi jättää pois jos kotimaan lippuun liittyy kansainvälinen jatkolento. 

Arvonlisäveron soveltaminen: 
Aina kun matka on arvonlisäveron alainen, ALV on laskettava kotimaan lentolipun hinnasta, matkustajaveroista ja maksuista, mukaan lukien YQ/YR-maksut. 

Arvonlisävero peritään oston yhteydessä ja se näytetään lipun vero-osiossa koodilla YF. Veron arvon tulee näkyä myös ostokuitissa/laskussa. 

1.10.2016 ja sen jälkeen kirjoitetuilla lipuilla YF:n käyttö läpikulkuhintojen (Through Fare) -laskelmassa on seuraava: 

 • ALV koskee myös kansainvälisten lentojen yhteydessä olevaa Suomen sisäisen lennon osuutta, kun välipysähdys suomalaisessa kauttakulkupisteessä on yli 24 tuntia (kotimaasta kansainväliseen ja kansainvälisestä kotimaiseen) 
 • Kun hintamääritelmässä hintoja ei ole eroteltu tällaisen kauttakulkupisteen mukaan, käytä lentomaileihin perustuvaa ’Mileage’-jaottelua ilmoitettaessa veronalaisen sisäisen lennon hintaa. 

Esimerkkejä: 

 • Yksisuuntainen ’OW’-matka: PAR–HEL–OUL, johon sisältyy julkaistu ’Through Fare’ PAR–OUL (välipysähdys yli 24 tuntia Helsingissä): käytä ’Mileage’-jaottelua HEL–OUL-matkan arvon selvittämiseen, jotta ALV voidaan määrittää. 
 • Menopaluu ’RT’-matka: PAR–HEL–OUL–HEL–PAR, johon sisältyy julkaistu ’Through Fare’ PAR–OUL (välipysähdys yli 24 tuntia Helsingissä kumpaankin suuntaan): käytä ’Mileage’-jaottelua HEL–OUL- ja OUL–HEL-matkan arvon selvittämiseen, jotta ALV voidaan määrittää. 

Lisäselvitys YF-käyttöön 

Jotta varmistetaan yhdenmukainen soveltaminen ja ymmärrys kotimaisen arvonlisäveron laskemistavoista ’Through Faren’ yhteydessä, Finnair on ohjeistanut TTBS:a (IATA Ticket Tax Box Service) 6.4.2017 ja sen jälkeen kirjoitetuista lipuista, jotka koskevat matkustusta 6.4.2017 tai sen jälkeen, seuraavasti: 

 • ALV koskee koko kotimaan osuutta (ensimmäisestä Suomen kohteesta suomalaiseen kauttakulkukohteeseen ja kauttakulkukohteesta viimeiseen Suomen-kohteeseen) kansainvälisen läpilennon hinnassa, kun matkaan sisältyy yli 24 tunnin välipysähdys joko 

  • suomalaisessa kauttakulkupisteessä tai 
  • missä tahansa välissä olevassa kotimaan pisteessä kansainvälisessä läpimatkustuksessa (sisäisestä kansainväliseen sekä kansainvälisestä sisäiseen). Jos tällainen välipysähdys on, mutta kansainvälisessä hintamääritelmässä ei ole eroteltuja hintoja suomalaisen kauttakulkukohteen ja/tai muiden kotimaankohteiden mukaan, käytä ’Mileage’-erottelua ilmoitettaessa veronalaisen sisäisen lennon hintaa. 

Esimerkkejä: 
Sisäisestä kansainväliseen 

1. OUL–HEL (välipysähdys)–PAR 

 • Peri ALV koko kotimaan hinnan osuudesta OUL–HEL. 
 • Peri ALV muista suomalaisista matkustajaveroista ja maksuista sekä YQ/YR-maksusta, jotka liittyvät matkasuunnitelmaan. 

2. OUL–X/HEL (jatkolento)–PAR 

 • Hinnasta ei peritä ALV:a. 
 • ALV:a ei peritä muista suomalaisista matkustajaveroista ja maksuista, eikä YQ/YR-maksusta, jotka liittyvät matkasuunnitelmaan. 

Kansainvälisestä sisäiseen 

1. PAR–HEL (välipysähdys)–OUL 

 • Peri ALV koko kotimaan hinnan osuudesta HEL–OUL 
 • Peri ALV muista suomalaisista matkustajaveroista ja maksuista, sekä YQ/YR-maksusta, jotka liittyvät matkasuunnitelmaan. 

2. PAR–X/HEL (jatkolento)–OUL 

 • Hinnasta ei peritä ALV:a. 
 • ALV:a ei peritä muista suomalaisista matkustajaveroista ja maksuista, eikä YQ/YR-maksusta, jotka liittyvät matkasuunnitelmaan. 

Suomi – arvonlisävero – YF 
Finnair (AY) on ohjeistanut TTBS:a 8.6.2018 tai sen jälkeen kirjoitetuista lipuista, jotka koskevat matkustusta 8.6.2018 tai sen jälkeen, seuraavasti: 

Vapautus kaikilla lentoasemilla: 
Suomen sisäiset lennot, jotka on suoraan yhdistetty kansainvälisiin reittilentoihin – ensimmäiseen kansainväliseen reittilentoon – ensimmäinen mahdollinen yhteys on 24 tunnin sisällä

Jos Suomen sisäisille ja kansainvälisille lennoille on kirjoitettu erilliset liput, Suomen sisäisen lipun Endorsement-riville (FE) pitää sisällyttää kansainvälisen lentolipun numero. Tässä tilanteessa Suomen sisäinen lippu voidaan hinnoitella Amadeuksessa ilman ALV:a komennolla FXP/R,ET-YFGO.

Lisätietoja Amadeuksesta FQN TAX/FI/YF