Avustaja- ja palveluskoirat (SVAN)

Viimeksi päivitetty:

Koulutettu avustajakoira voidaan kuljettaa matkustamossa näkövammaisen tai muun PRM-matkustajan tukena, jos matkustaja on siitä riippuvainen. Avustajakoira hyväksytään, jos se on koulutettu työskentelemään ja suorittamaan vammaista avustavia tehtäviä. Koiralla tulee olla virallinen koulutus ja koulutuksen tulee olla valvotun tahon, kuten Assistance Dogs Europe, hyväksymä. Muiden kuin näkö- ja kuulokoirien kohdalla matkustajaa on pyydettävä täyttämään erityispalvelulomake verkossa ja lähettämään todistus koiran koulutuksesta.

Avustaja- ja palveluskoirat kuljetetaan aina ilman erillistä maksua. Koiralla tulee olla asianmukaiset valjaat. Varaukset sallitaan kaikissa matkustusluokissa. Matkustaja ja koira sijoitetaan tavallisesti sellaiselle istuinpaikalle, jossa on riittävästi lattiatilaa koiralle, pois lukien varauloskäynnit. Jos koirasta on häiriötä tai se ei mahdu istuimen alle/matkustajan jalkoihin, on muiden matkustajien tiellä tai työntyy käytävälle, sen on matkustettava matkustajan toimittamassa kuljetuslaatikossa koneen ruumassa. Matkustaja voi myös varata ylimääräisen istuinpaikan (EXST), jotta koiralle on riittävästi tilaa.

SVAN ei sisälly PETC-määrään. Kansainvälisessä liikenteessä eläimiä koskevat maahantulovaatimukset on varmistettava. Avustajakoirien lukumäärää ei ole rajoitettu.

SVAN-pyyntö tehdään seuraavalla tavalla. Vahvistus on manuaalinen, joten lähetä pyynnöt mieluiten 36h ennen matkaa.

SSR

SELITYS

HUOMIO

SVAN

Palvelus-/avustajakoira, joka on koulutettu avustamaan vammaisia asiakkaita

Pyyntöön tarvittavat tiedot: Millaista avustusta koira tarjoaa asiakkaalle


Avustaja- ja palveluskoirat, jotka sallitaan matkustamossa lennoillamme

Avustajakoirat, jotka sallitaan matkustamossa

Vaadittavat asiakirjat

Muut rajoitukset

Opaskoirat ja kuulokoirat, jotka auttavat näkö- tai kuulovammaisia

-

-

Hypokoirat ja tukikoirat, jotka auttavat esim. diabeetikkoja tai muita pitkäaikaissairaita

Todistus koulutuksesta

-

Avustajakoirat, jotka auttavat liikuntarajoitteisia henkilöitä

Todistus koulutuksesta

Psykiatriset palveluskoirat *

Yhdysvaltain liikenneministeriön vaatimat lomakkeet

Sallittu vain suorille lennoille Yhdysvaltoihin/Yhdysvalloista

* Suorilla lennoilla Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista matkustajalla on oikeus matkustaa psykiatrisen palveluskoiran kanssa, joka on koulutettu yksilöllisesti suorittamaan tehtäviä hänen puolestaan, jos hän on todistetusti oikeutettu sellaiseen. Asiakkaan on täytettävä U.S. DOT Service Animal Air Transportation -lomake. Lisäksi on täytettävä U.S. DOT Service Animal Relief Attestation -lomake, jos lento kestää yli kahdeksan tuntia. Koira pitää varata SVAN-tunnisteella.

Huomaathan, että Yhdysvaltain liikenneministeriön säädösten mukaan emotional support -eläimiä ei enää luokitella avustajaeläimiksi, eikä Finnair enää hyväksy emotional support -eläimiä tai ota niitä lennoilleen.

Palveluskoirat, jotka sallitaan matkustamossa *

Vaadittavat asiakirjat

Muut rajoitukset

Huumekoirat

Todistus koulutuksesta ja selvitys työtehtävästä

Sallittu matkustamossa vain virallisissa etsintä- tai pelastustehtävissä

Etsintä- ja pelastuskoirat

Todistus koulutuksesta ja selvitys työtehtävästä

Sallittu matkustamossa vain virallisissa etsintä- tai pelastustehtävissä

* Muuten kuin virallisissa etsintä- tai pelastustehtävissä matkustavat palveluskoirat kuljetetaan lentokoneen ruumassa AVIH-tunnisteella.


Rekisteröityjen avustajakoirien hyväksyminen Finnairin lennoille Iso-Britanniaan

Huomioithan, että asiakasta täytyy tiedottaa seuraavista vaatimuksista. OSI-elementti täytyy syöttää varaustietoihin seuraavasti: 
OS AY UK ASSISTANCE DOG REQUIREMENTS SENT AND INFORMED TO PSGR

Lentoyhtiöiden lailliset velvollisuudet

Lentoyhtiöt eivät saa EU:n lainsäädännön mukaan evätä pääsyä lennoilleen invalideilta tai liikuntarajoitteisilta ihmisiltä, eivätkä kieltäytyä kuljetuksesta vammaisuuden tai liikuntarajoitteisuuden takia paitsi niissä tapauksissa, jotka ovat siihen oikeutettuja turvallisuuden tai lain nimissä. Lainsäädäntö koskee myös tunnustettuja avustuskoiria. 

Nämä lailliset velvollisuudet löytyvät kokonaisuudessaan säännöistä Regulation (EC) No. 1107/2006 (5.7.2006), jotka koskevat invalidien ja liikuntarajoitteisten ihmisten oikeuksia lentoliikenteessä. 

Mitä vaaditaan varauksen tekemiseen? 

Asiakasta täytyy tiedottaa seuraavista vaatimuksista (kohta 1), jotka ovat avustuskoiran tulotarkastuksen tekevän viranomaisen, LHR Animal Reception Centren, laatimat. 

Ennen varauksen varmistamista, lippuvaraukseen täytyy kirjoittaa asiakkaan saaneen ilmoituksen vaatimuksista. Asiakasta täytyy tiedottaa myös siitä, että asiakasta ei voida ottaa lennolle ilman esisuostumusilmoitusta. Varaus tulee tehdä normaalin SVAN/ESAN:n mukaan käyttäen asiaankuuluvia PRM-koodeja (esim. BLND, WCHC). 

Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Animal Reception Centreen ennen matkaa saadakseen esisuostumusilmoituksen. Saadakseen esisuostumusilmoituksen asiakkaan tulee lähettää seuraavat tiedot Animal Reception Centreen, faksinumero +44 20 8759 3477.  

a) Kopio lemmikin passista/maahantuontiluvasta EU:n ulkopuolisista maista tullessa. 

b) Kopio avustuskoiran koulutustodistuksesta. 

c) Seuraavat yhteystiedot: asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. 

d) Lentotiedot 

Tarkat tiedot löytyvät AVHLA-oppaasta seuraavan linkin kautta: http://www.defra.gov.uk/ahvla-en/publication/pet-pt30/ 

Mitä vaaditaan lentoasemalla ennen lähtöä?

Jotta asiakas ja rekisteröity avustuskoira voidaan hyväksyä Finnairin lennolle, asiakkaan tulee esittää esisuostumusilmoitus maapalveluhenkilökunnalle. Animal Reception Centren ohjeiden mukaan asiakasta ei voida hyväksyä lennolle ilman esisuostumusilmoitusta. Poikkeustilanteissa ota aina yhteys LHR Animal Reception Centreen, jos asiakkaalla ei ole esisuostumusilmoitusta. 

Mitä vaaditaan kohteeseen saapuessa?

Kaikki avustuskoiraan liittyvät dokumentit tarkistetaan ennen asiakkaan poistumista lentokoneesta. Matkustamon miehistö/maapalveluhenkilökunta eivät saa päästää asiakasta ulos lentokoneesta ennen kuin Animal Reception Centren edustaja on suorittanut tulotarkastuksen.

Mihin voi ottaa yhteyttä tarvittaessa?

Jos rekisteröityjen avustuskoirien kuljettamisessa Iso-Britanniaan ilmenee kysyttävää, olkaa hyvä ja soittakaa LHR Animal Reception Centreen numeroon +44 20 8745 7894.