Resedokument

Senast uppdaterad:

Det är viktigt att se till att passagerare har med sig alla nödvändiga resedokument och att de är aktuella. De kommer att uppmanas att bevisa sin identitet vid olika tidpunkter under resan. Vilka resedokument de behöver beror på medborgarskap, destination och transitland. 


Godtagbara resedokument på Finnair-flygningar

Finländska och skandinaviska medborgare

Flyg inom Finland och andra nordiska länder:

 • Passagerare som är 16 år och äldre måste ha med sig pass, ID-kort med foto, FPA-kort med foto eller körkort.
 • Passagerare under 16 år som reser med sina föräldrar behöver inte ha ett eget ID-kort.
 • Passagerare under 16 år som reser ensamma eller med någon annan än sina föräldrar måste ha med sig antingen ett pass, ID-kort med foto eller FPA-kort med foto.
 • Passagerare under 12 år som reser ensamma och har med sig ett korrekt ifyllt formulär för minderårig utan följeslagare (PDF) behöver inte ha med sig ett eget ID-kort. Personerna som möter och tar emot dem på destinationen måste dock bevisa sin identitet med en giltig ID-handling (t.ex. ett officiellt ID-kort eller pass).

Kraven på resedokument ändras fortfarande i vissa länder på grund av coronaviruset. Mer information finns på sidan Karta över resekrav eller Reseuppdateringar.

Flyg inom Schengenområdet, EU-länderna och Schweiz:

 • Passageraren behöver ett pass eller en fotolegitimation som uppfyller EU:s standard och möjliggör internationella resor.

Flyg till destinationer utanför EU:

 • Passageraren behöver ett pass och, vid behov, ett giltigt visum eller uppehållstillstånd.
 • När passageraren reser till USA, Kanada eller Australien finns ytterligare instruktioner. Du hittar mer information om ESTA-tillstånd här.


Övriga EU-medborgare och schweiziska medborgare

Flyg inom Finland och mellan länder i Schengenområdet eller EU:

 • Passageraren behöver ett pass eller en fotolegitimation som uppfyller EU:s standard och möjliggör internationella resor.

Flyg till destinationer utanför EU:

 • Passageraren behöver ett pass och, vid behov, ett giltigt visum, uppehållstillstånd eller andra resedokument som berättigar resa via/inresa i landet.
 • När passageraren reser till USA, Kanada eller Australien finns ytterligare instruktioner. Du hittar mer information om ESTA-tillstånd här.


Övriga EU-medborgare och schweiziska medborgare

Flyg inom Finland och mellan länder i Schengenområdet eller EU:

 • Passageraren behöver ett pass eller en fotolegitimation som uppfyller EU:s standard och möjliggör internationella resor.

Flyg till destinationer utanför EU:

 • Passageraren behöver ett pass och, vid behov, ett giltigt visum, uppehållstillstånd eller andra resedokument som berättigar resa via/inresa i landet.
 • När passageraren reser till USA, Kanada eller Australien finns ytterligare instruktioner. Du hittar mer information om ESTA-tillstånd här.


Medborgare i länder utanför EU

 • Passageraren behöver ett giltigt pass och, vid behov, ett giltigt visum, uppehållstillstånd eller annat resedokument som möjliggör inresa via det första Schengenlandet och eventuellt vidare resa till ett annat Schengenland.
  • När passageraren till exempel reser via Finland till Danmark måste resedokumenten vara i kraft för inresa i både Finland och Danmark.
 • Se vilka visumkrav och resedokument som godkänns i Finland
 • När du reser till Finland och Schengenområdet måste passagerarens pass vara i kraft i minst tre månader efter den avsedda perioden för vistelsen.


Reser passageraren genom mer än ett Schengenland?

Om rutten inkluderar mer än ett Schengenland reser passageraren in i Schengenområdet.

Resa till ett Schengenland genom ett annat Schengenland

Om passageraren reser till destinationslandet i Schengenområdet via ett annat Schengenland måste hon/han uppfylla visumbestämmelserna i både det land som hon/han reser in i Schengenområdet via och i destinationslandet. Även om båda länderna är Schengenländer är det inte säkert att reglerna och de godkända dokumenten är desamma för båda länderna.

 • Om hon/han till exempel reser från Shanghai till Frankfurt via Helsingfors måste hans/hennes resedokument vara i kraft för inresa via Finland (uppfylla kraven i Finland), samt att de måste vara i kraft för vidare resa till Tyskland.

Transfer via ett Schengenland

Om passageraren bara reser via ett Schengenland och hans/hennes destination ligger utanför Schengenområdet räknas det inte som en inresa i Schengenområdet och därmed är inget visum nödvändigt.

 • Om hon/han till exempel reser från New Delhi till New York via Helsingfors måste resedokumenten vara i kraft för USA.

Transfer via fler än ett Schengenland

Om passageraren reser via två eller flera Schengenländer trots att hans/hennes destination ligger utanför Schengenområdet måste hon/han resa in i Schengenområdet och ett visum är nödvändigt.

 • Om hon/han till exempel reser från New Delhi till Montreal via Helsingfors och Paris måste resedokumenten vara i kraft för Schengenområdet (uppfylla kraven i Finland) och för Kanada.


Ytterligare krav för minderåriga

I vissa länder krävs ett medgivande för resan av föräldrar eller förmyndare för minderåriga som reser ensamma eller med endast en förälder eller vårdnadshavare. Tillståndet kan vara nödvändigt, antingen vid inresa i eller utresa från landet.

Om du vill veta om en fullmakt för minderåriga krävs på en viss resa kontaktar du de lokala myndigheterna i det land som passageraren reser från, samt ambassaden i destinationslandet.


Visumkrav

Flygbolag är inte skyldiga enligt lag att vid bokningen/biljettförsäljningen informera sina passagerare om visumkrav. De är heller inte ansvariga för eventuella utgifter som kan drabba passagerarna, till exempel avgifter ålagda av myndigheter på grund av otillräckliga resedokument. Se Finnairs allmänna transportvillkor punkt 13.

För att emellertid undvika att passageraren nekas att flyga från flygplatsen rekommenderas att passageraren vid bokningen får information om visumkravet i destinations-/transitlandet eller att passageraren ombeds kontakta ambassaden/konsulatet i landet i fråga, för att ta reda på om ett visum krävs. För att hjälpa passageraren kan researrangören få tag på visuminformation via Timatic-databasen i Amadeus. Mer information finns i Timatic.

Eftersom det i vissa fall kan ta flera veckor att skaffa ett visum är det viktigt att passageraren får information om visumkrav så tidigt som möjligt. Det är också viktigt att ge passageraren flygbolagets allmänna transportvillkor för att uppmärksamma passageraren på att han/hon är ensam ansvarig för att resedokumenten är i ordning för hela resan. En utskrivbar version av Finnairs transportvillkor för passagerare och bagage finns på: transportvillkor.