Hörselskadad (DEAF)

Senast uppdaterad:

Om passageraren är hörselskadad behöver vi bli meddelade i förväg. Vi behöver information om hörselskadade passagerare i förväg, så att vi kan förutse deras behov av assistans. Hörselskadade passagerare går ombord först och får personliga säkerhetsinstruktioner. Kontrollera med kunden vilken typ av assistans som behövs och informera honom/henne om alla frågor som rör bokningen.


Lägga till assistanstjänst för hörselskadad passagerare

Lägg till SR DEAF-elementet i bokningen.
Observera att den här SSR-raden endast är informativ och bekräftas automatiskt. Om kunden behöver hjälp på flygplatsen lägger du till informationen i SSR-begäran: SR DEAF- BEHÖVER ASSISTANS PÅ FLYGPLATSEN/P1/S3.

Om passageraren är dövblind behöver han/hon alltid en personlig assistent. Annars måste formuläret för särskild assistans fyllas i för medicinskt godkännande.
 

Hörselskadad passagerare med ledarhund

Assistanshundar som reser med kunder med funktionsnedsättning ska anges som SR SVAN (service-/assistanshund). PETC-begäran ska inte användas för utbildade assistanshundar.
Exempel på SSR-begäran: SR SVAN – SIGNALHUND/S2-3/P1

Se även Assistans- och servicehundar.


Sittplats för hörselskadad passagerare

En hörselskadad passagerare och en följeslagare i samma PNR får en sittplats utan extra kostnad. En hörselskadad passagerare får en fönsterplats. Observera att passagerarens sätesrad kan komma att ändras av driftsskäl, säkerhetsskäl eller andra skäl, även efter ombordstigning på flygplanet.