Återbetalningar

Senast uppdaterad:

Ofrivillig återbetalning

När Finnair ställer in ett flyg har kunden rätt till full återbetalning av en oanvänd flygresa eller ett olevererat, förbetalt resetillval (tilläggstjänst). Det enklaste sättet att få återbetalning för oanvänd biljett/kupong är att behandla återbetalningen direkt via ditt eget bokningssystem (GDS). Obs! Endast en kupongstatusändring av R-återbetalningen återspeglar inte monetär återbetalning via BSP-avräkning. Alla återbetalningar via GDS revideras, vid avvikelser i återbetalningsbeloppet tas Betalmemo ADM, (dvs. Agency Debit Memo) upp för researrangören via BSP.

För EMD-kupong (Electronic Miscellaneous Document) kopplad till flygkupong ber vi dig ansöka om återbetalning via BSPlinks återbetalningsansökan (RA).

Kunden kan också få återbetalning om förseningen överstiger 5 timmar eller om flygningen på grund av försening inte längre tjänar något syfte i förhållande till passagerarens ursprungliga resplan.

Om det inte finns specifika instruktioner på Finnair Easys Hotspot behöver resebyråer ett godkännande från Finnair. Kontakta Finnairs Agent Help. Om ett flyg har ställts in av Finnair och har status UN/UC/HX i GDS och inget lämpligt alternativ erbjuds behövs dock inget ytterligare godkännande. Avboka alla avgångar på PNR som inte kommer att utnyttjas.

Frivillig återbetalning

Återbetalningsbeloppet beror på typ av biljettpris. Processen för frivilliga återbetalningar är densamma som för ofrivilliga återbetalningar (via GDS direkt eller via BSPlink RA).

För begäran om frivillig återbetalning (med BSPlink RA) gäller en administrativ återbetalningsavgift på 470 SEK och dras av från återbetalningsbeloppet tillsammans med tillämplig avbokningsavgift.

Ansökan om återbetalning av BSPlink

Om GDS-återbetalning inte är möjlig, vänligen utfärda en manuell återbetalningsansökan för Finnair. RA-riktlinjer:

  • Innan du utför en återbetalningsansökan (Refund Application, RA), inför följande flygpassageraruppgifter (Passenger Name Record, PNR): SR OTHS YY- REFUND DUE XXX
  • Avboka alla avgångar på PNR som inte kommer att utnyttjas. När flyg inte avbokas avvisas RA.
  • RA måste innehålla bokningsnummer (PNR) och orsak till begäran om återbetalning tillsammans med stödjande dokument. När de uppgifter som behövs saknas, avvisas RA.
  • RA måste utfärdas med den senaste tillgängliga biljetten från bokningshistoriken. Om den inte är möjligt att införa i RA, sök RA med det ursprungliga biljettnumret.
  • Om du inte kan beräkna återbetalningsvärdet för delvis använda flygdokument kan du ange ett värde som du tror ligger nära det rätta värdet i RA. När RA hanteras, justeras det korrekta återbetalningsvärdet före BSP-betalning (Billing and Settlement Plan, BSP).
  • Återbetalning sker till ursprunglig betalningsmetod, samma som användes när flygdokumentet utfärdades ursprungligen.
  • Administrativ återbetalningsavgift (frivillig återbetalning) tas bort när resebyrån inte kan hantera direkt återbetalning från sin egen GDS (Global Distribution System) av tekniska skäl eller om biljettkontrollen sker på det återutfärdande flygbolagskontoret (växelbiljett). Kom ihåg att kopiera ditt felmeddelande till RA.
  • När återbetalningsansökan (Refund Application, RA) väl har avvisats skickar du ny RA, (eller skickar in den igen när det är möjligt) med ytterligare information enligt önskemål.
  • Ansök om återbetalning senast ett år efter biljettens senaste användningsdatum eller om biljetten är helt oanvänd efter ett år från biljettens utfärdandedatum.

Hanteringstid för återbetalning

Den genomsnittliga återbetalningstiden för BSPlink RA är cirka 7 dagar. Vissa förfrågningar kan ta längre tid, till exempel när ett annat flygbolag kontaktas.

Kontaktuppgifter för återbetalningen

Om du har frågor om en väntande begäran om återbetalning (mer än 7 dagar) eller om du har frågor till behandlad BSPlink RA skickar du en e-post till refunds@finnair.com och ange RA-numret i det land där RA tillämpas. Obs! Kommunikation endast på engelska. Skicka inga stödjande dokument med personuppgifter. Bifoga stödjande dokument till RA.

Observera att de här instruktionerna gäller för enskilda bokningar.

För återbetalningar av gruppbokningar som görs via Finnair Group Travel-verktyget (på alla marknader utom AU, CN, HK, JP, KR, RU där FGT inte är tillgängligt) hittar du mer information här.

För återbetalningar av gruppbokningar som har gjorts utanför Finnair Group Travel-verktyget kontaktar du Finnair Groups säljsupport.