Priser för sjömän och sjöfartsindustri

Senast uppdaterad:

Finnairs globala, privata priser för sjömän och sjöfartsindustri distribueras till resebyråer som har ett giltigt sjöfartsprisavtal med Finnair. Resebyrån måste följa Finnairs boknings- och biljettpolicy, precis som för andra biljettpriser.

Biljetter för sjömän och sjöfartsindustrin är endast giltiga med ett giltigt sjömans-ID eller resebevis för sjömän, familjer till sjömän (make/maka och barn i åldrarna 2-21 år) och underhållspersonal/inspektörer som besöker ett fartyg eller en offshoreplattform. Läs den fullständiga listan över berättigade passagerare och krav på ID/dokumentation i eligibility (EL) i biljettreglerna.

Prissättningskod:

Amadeus: RSEA,U​
Galileo: SEAMAN
Sabre: SEA01​
Worldspan: SEA

Priserna är baserade på den publicerade Flex-biljettypen. Priserna är inte kopplade till något specifikt företag/rederi och kan inte göras tillgängliga med en företagsspecifik prissättningskod.  

  • Passagerartypkod SEA måste användas i namnelementet. *
  • Bokningsändringar och avbokningar är tillåtna, se penalties (PE) i prisreglerna.
  • Om Finnair ändrar de publicerade prisnivåerna kommer priserna för sjömän att ändras i enlighet med detta.

OS AY MARINE FARE tillsammans med fartygets namn och registreringsland måste införas exakt i rätt format, till exempel OS AY MARINE FARE MS GALAXY EXPRESS NORWAY, annars kommer flygningarna att annulleras.

Observera att kontorsbaserad personal inte kan använda dessa priser. Detta gäller även chefer/direktörer som reser för inspektioner på möten ombord.

Missbruk av prisvillkoren kommer att leda till att en ADM utfärdas för hela bruttopriset i Y-, W- eller D-klass och att dessa priser dras tillbaka från agenten utan förvarning.

Finnairs normala transportvillkor gäller för biljetter som säljs med dessa priser för sjömän och sjöfartsindustri.


* Användning av passagerartyp SEA krävs för att garantera den högre bagagekvoten (2 st i ekonomiklass/Premium Economy och 3 st i businessklass). Om någon annan passagerartypkod används eller om passagerartypkoden inte fylls i kommer detta att leda till motstridig information i vårt incheckningssystem och kan leda till eventuella extra bagageavgifter på flygplatsen.