Finland mervärdesskatt (YF)

Senast uppdaterad:

Observera att när ändringar görs den 1 maj eller senare av biljetter och reserelaterade tjänster för inrikesresor inom Finland som utfärdats mellan 1 januari och 30 april 2023 (när tillfällig momslagstiftning var på plats) måste normal 10 % moms tas ut vid ändringen. Du hittar mer information om detta nedan.

Den finländska regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort mervärdesskatten (momsen) på 10 % för passagerartransporter och relaterade tjänster som säljs 1 januari–30 april 2023. Det gäller inrikesresor inom Finland liksom inrikesdelen av resan när du har ett internationellt anslutningsflyg från Helsingfors-Vanda flygplats med minst 24 timmars mellanlandning i Helsingfors (det vill säga mer än 24 timmar mellan flygningarna). Moms tas normalt ut med skattekoden YF på biljetterna och som EMD när det är tillämpligt. 

Momsen var 0 % för biljetter till inrikesflyg som köptes mellan 1 januari–30 april 2023, oavsett kundernas resedatum. Till exempel: 

 • En kund köper en flygbiljett Helsingfors–Uleåborg den 20 december 2022, flyget avgår den 15 feb –> 10 % moms tillämpas 
 • En kund köper en flygbiljett Helsingfors–Uleåborg den 1 februari 2023, flyget avgår den 15 feb –> 0 % moms tillämpas 

Undantaget från moms gällde även för transportrelaterade resetillval som normalt debiteras med 10 % moms, t.ex. sittplatser och väskor. Undantaget gäller dock inte för resetillval där momsnivån ligger på 14 % eller 24 %.

Tillämpliga skatter tillhandahölls genom automatisk prissättning och under undantagsperioden tillämpades 0 % moms automatiskt utan att resebyråerna behövde göra något (ingen YF-skatt ska förekomma i prissättningen).

Tillval

Endast transportrelaterade tillval som beskattas med 10 % var berättigade till undantag från moms, dvs. sittplatser och väskor. 

Tillval med en skattesats på 14 % och 24 % påverkades inte av den tillfälliga momsändringen.

Ändringar

Biljettförlängning 

Biljetten kan som vanligt förlängas om endast datumet/flygnumret ändras och det faktiska biljettpriset inte ändras –> momsen kvarstår som den är 

Biljettändringar (baserade på vanliga IATA-bestämmelser) 

 • Helt oanvända biljetter växlas in mot aktuella biljettpriser 
 • Delvis använda biljetter återutfärdas med historiska biljettpriser 

BILJETT UTFÄRDAD T.O.M. 31 DEC 2022 BILJETT UTFÄRDAD MELLAN 1 JAN–30 APR 2023 BILJETT UTFÄRDAD FR.O.M. 1 MAJ 2023
Moms 10 % Moms 0 % Moms 10 %
Ändra till en oanvänd biljett Ursprunglig biljett med 10 % moms➜ Byt till 0 % moms (och ursprunglig moms återbetald) ➜ Byt till 10 % moms (moms tas ut enligt YF på biljettpris och skatter)
Ursprunglig biljett med 0 % moms ➜ Byt till 10 % moms (YF på biljettpris och skatter)
Ändra till en delvis använd biljett (resan har börjat) Ursprunglig biljett med 10 % moms➜ Återutfärda med 10 % moms ➜ Återutfärda med 10 % moms
Ursprunglig biljett med 0 % moms ➜ Återutfärda med 0 % moms

Återbetalningar

Oanvänd moms är alltid återbetalningsbar.  

Avgifter för namnändring och namnkorrigering

Mellan den 1 januari och 30 april 2023 debiteras avgifterna för namnändring/-korrigering exklusive 10 % moms, vilket innebär att ingen momsfördelning ska inkluderas. 

Gruppbokningar

Moms tillhandahålls genom automatisk prissättning och under undantagsperioden tillämpas 0 % moms automatiskt. Det här gäller för alla bokningar, oavsett om de görs i FGT eller GDS. 

 

Allmänna riktlinjer

SKATTEKOD: *YF*
SKATTETYP: *001*
SKATTESLAG: *KÖR*

Skattedefinition:

Tas ut på gällande inrikesbiljettpris, skatter, avgifter och kostnader inkl. YQ/YR-avgifter på alla biljetter och EMD för inrikestransporter eller för inrikestransporter i samband med internationella resor.

Beskrivning av tillämpning:

När transporten omfattas av inhemsk moms ska momsen beräknas på det tillämpliga inrikesbiljettpriset inklusive inrikes passagerarskatter, avgifter och kostnader, inklusive YQ/YR-avgifter.

Inrikes moms tas ut vid försäljningen och visas i rutan för biljettskatt med koden YF. Den visas även på kvittot/fakturan.

För biljetter som utfärdas och resor fr.o.m. den 1 oktober 2016, ska tillämpningen av YF i beräkningen av through fare-biljettpriser göras enligt följande:

 • Momsen tillämpas även på inrikesdelen av through fare-biljettpriser för internationella resor som innefattar en mellanlandning på mer än 24 timmar vid en finländsk ankomst-/avresepunkt (inrikes till internationell samt internationell till inrikes).
 • När det saknas brytpunkt i biljettpriset vid en sådan ankomst-/avresepunkt i prissättningen, används proportionell beräkning av flygsträckan för att fastställa det beskattningsbara inrikesbiljettpriset.

Exempel:

 • OW-resan PAR–HEL–OUL uppskattas ha ett publicerat through fare-biljettpris PAR–OUL (över 24 timmars mellanlandning på HEL): Använd proportionell beräkning av flygsträckan för att fastställa värdet på transporten HEL–OUL i syfte att beräkna momsen.
 • RT-resan PAR–HEL–OUL–HEL–PAR uppskattas ha ett publicerat through fare-biljettpris PAR–OUL–PAR (över 24 timmars mellanlandning på HEL i båda riktningar): Använd proportionell beräkning av flygsträckan för att fastställa värdet på transporten HEL–OUL och OUL–HEL i syfte att beräkna momsen.


Förtydligande om tillämpning av YF – beräkning av through fare-biljettpriser

För att säkerställa konsekvent tillämpning och förståelse av den metod som ska användas vid beräkning av inrikes moms när through fare-biljettpris används har Finnair (AY) uppmärksammat TTBS (IATA Ticket Tax Box Service) på att finländsk moms (YF), som gäller för biljetter utfärdade fr.o.m. 6 april 2017 för resor fr.o.m. den 6 april 2017, har ändrats på följande sätt:

 • Momsen tillämpas även på hela inrikesdelen (från första punkt i Finland till finländsk avresepunkt och från finländsk ankomstpunkt till sista punkt i Finland) för internationella through fare-biljettpriser, som innefattar en mellanlandning på mer än 24 timmar, antingen

  • vid finländsk ankomst-/avresepunkt eller
  • vid någon annan mellanliggande inrikespunkt på den internationella resan (inrikes till internationellt flyg samt på internationellt till inrikesflyg). Om en sådan mellanlandning förekommer, men det saknas brytpunkt i biljettpriset vid den finländska ankomst-/avresepunkten och/eller andra inrikespunkter i konstruktionen av det internationella biljettpriset, använd då proportionell beräkning av flygsträckan för att fastställa den beskattningsbara inrikesdelen.


Exempel:

Inrikes till internationella resor

1. OUL – HEL (mellanlandning) – PAR

 • Tillämpa moms på hela priset för inrikesbiljettdelen OUL–HEL.
 • Tillämpa moms på övriga finländska skatter, avgifter och kostnader, samt YQ/YR-avgifter som gäller resebeskrivningen.

2. OUL – X/HEL (Transfer) – PAR

 • Ingen moms tillämpas på biljettpriset.
 • Ingen moms tillämpas på övriga finländska skatter, avgifter och kostnader, samt YQ/YR-avgifter som gäller resebeskrivningen.

Internationella till inrikes resor

1. PAR – HEL (mellanlandning) – OUL

 • Tillämpa moms på hela priset för inrikesbiljettdelen HEL–OUL.
 • Tillämpa moms på övriga finländska skatter, avgifter och kostnader, samt YQ/YR-avgifter som gäller resebeskrivningen.

2. PAR – X/HEL (Transfer) – OUL

 • Ingen moms tillämpas på biljettpriset.
 • Ingen moms tillämpas på övriga finländska skatter, avgifter och kostnader, samt YQ/YR-avgifter som gäller resebeskrivningen.

Finland – mervärdesskatt – YF

Finnair (AY) har uppmärksammat TTBS på att finländsk moms (YF) för biljetter utfärdade fr.o.m. den 8 juni 2018 för resor fr.o.m. den 8 juni 2018 har ändrats på följande sätt:

Undantag för alla flygplatser:
Inrikesflyg i direkt kombination med internationella reguljärflyg – med de första internationella reguljärflygen – med första tillgängliga anslutning inom 24 timmar.

Om separata biljetter utfärdas måste inrikesbiljetten innehålla det internationella biljettnumret i bekräftelsen (FE-rad). I det här fallet kan inrikesbiljetten prissättas utan moms. I Amadeus är priskommandot FXP/R,ET-YFGO.

Mer information finns i Amadeus (FQN TAX/FI/YF)