Assistans- och servicehundar (SVAN)

Senast uppdaterad:

En utbildad assistanshund för blinda eller andra passagerare med nedsatt rörlighet får medföras i kabinen när den följer med en passagerare som är beroende av den. Assistanshundar accepteras om de är utbildade för att arbeta eller utföra uppgifter för en person med rörelsehinder eller funktionsnedsättning. Servicehunden måste ha en officiell utbildning som är godkänd av en granskad organisation, t.ex. Assistance Dogs Europe. Om assistanshunden har en annan uppgift än att vara ledarhund för blinda eller döva passagerare ber du kunden att fylla i formuläret begäran om särskild assistans online, samt att skicka hundens utbildningsdokument.  

Assistans- och servicehundar transporteras alltid utan extra kostnad. Hunden ska vara ordentligt satt i koppel. Bokningar kan göras i alla kabiner. Passageraren och hunden placeras vanligen där det finns tillräckligt med golvutrymme för hunden, undantaget nödutgångar. Om en servicehund är störande, för stor för att få plats under sätet/vid passagerarens fötter eller tar upp utrymme från andra passagerare eller i gången måste den transporteras i en transportbur (som tillhandahålls av passageraren) i lastutrymmet. Kunden kan även boka en extra sittplats (EXST) för att få mer benutrymme för hunden.

SVAN ingår inte i PETC-antalet. I internationella bestämmelser för inträde i trafiken för levande djur ska kontroller göras. Ingen begränsning har angetts för antalet ledarhundar. 

Begäran ska göras med hjälp av SVAN enligt följande. Bekräftelsen är manuell, så skicka helst begäran 36 timmar före resan. 

SSR

FÖRKLARING

OBS!

SVAN

Tjänste-/assistanshund som utbildats för att hjälpa funktionshindrad kund

Information som behövs i begäran: Vilken typ av assistans
hunden tillhandahåller kunden


Assistans- och servicehundar får resa i kabinen på våra flyg

Assistanshundar som accepteras i kabinen 

Nödvändiga dokument 

Övriga restriktioner 

Ledarhundar och signalhundar som hjälper personer med nedsatt syn eller hörsel 


-

-

Diabeteshundar och epilepsihundar 

Utbildningsintyg 

-

Assistanshundar som hjälper personer med funktionsnedsättning i vardagen 

Utbildningsintyg 

-

Psykiatriska servicehundar* 

Formulär för USA:s transportdepartement  

Tillåts endast på direktflyg till/från USA 

*På våra direktflyg till och från USA får passagerare resa med en psykiatrisk servicehund, som har utbildats i att utföra uppgifter för att hjälpa en behörig person med funktionshinder. Observera att du måste fylla i formuläret U.S. DOT Service Animal Air Transportation Form. Om djuret ska följa med på ett flyg som tar 8 timmar eller mer fyller du även i formuläret U.S. DOT Service Animal Relief Attestation Form.  Hundarna måste bokas som SVAN.
Observera att känslomässiga stöddjur (ESAN) inte längre klassificeras som servicedjur enligt USA:s transportdepartements (DOT) bestämmelser och Finnair kan inte längre acceptera eller tillgodose klassificeringen för känslomässiga stöddjur. 

Servicehundar som accepteras i kabinen*

Nödvändiga dokument 

Övriga restriktioner 

Narkotikahundar 

Utbildningsintyg och beskrivning av uppdraget 

Tillåts endast i kabinen vid officiella sök- eller räddningsuppdrag 

Sök- och räddningshundar 

Utbildningsintyg och beskrivning av uppdraget 

Tillåts endast i kabinen vid officiella sök- eller räddningsuppdrag 

*Servicehundar som inte reser på ett officiellt sök- eller räddningsuppdrag måste resa i flygplanets lastutrymme som AVIH. 


Godkännande av registrerade ledarhundar på Finnair-flyg till Storbritannien

Observera att följande information om krav måste skickas till kunden. OSI-elementet måste infogas i bokningen enligt följande:
OS AY UK ASSISTANCE DOG REQUIREMENTS SENT AND INFORMED TO PSGR

Juridiska skyldigheter för flygbolag inom EU

Flygbolag inom EU har enligt EU:s lagar juridisk skyldighet att acceptera funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet på sina flygningar och ska inte neka någon att flyga på grund av funktionshinder eller nedsatt rörlighet, undantaget om det är berättigat av säkerhetsskäl och lagstadgat. Denna skyldighet gäller transport av erkända ledarhundar.

De juridiska skyldigheterna beskrivs i sin helhet i EU:s förordning (EG) nr. 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Vad krävs vid bokningen?

Kunden måste informeras om kraven nedan (punkt 1) från LHR Animal Reception Centre, den instans som utför ankomstkontrollen för ledarhunden.

Det måste anges i bokningen att kunden har meddelats om kraven innan bokningen bekräftas. Kunden ska också informeras om att utan ett meddelande om förhandsgodkännande kan det hända att kunden inte accepteras ombord på flyget. Normal SVAN/ESAN-bokning i samband med relevant PRM-kod (t.ex. BLND, WCHC) ska göras.

Kunden måste kontakta Animal Reception Centre före resan för att få ett meddelande om förhandsgodkännande. För att få förhandsgodkännande måste kunden skicka följande information till Animal Reception Centre, fax +44 20 8759 3477.

a) Kopia av sällskapsdjurspass/importlicens från länder utanför EU

b) Kopia av ledarhundens utbildningscertifikat

c) Kontaktuppgifter: kundens namn, e-postadress och/eller telefonnummer

d) Flyginformation

Specifik information finns i AVHLA:s guide via följande länk http://www.defra.gov.uk/ahvla-en/publication/pet-pt30/

Vad krävs på flygplatsen före resan?

För att kunna acceptera kunden och den registrerade ledarhunden på ett Finnair-flyg måste kunden visa upp meddelandet om förhandsgodkännande för markpersonal. Enligt anvisningarna från Animal Reception Centre kan det hända att en kund utan förhandsmeddelande inte accepteras på flyget. I särskilda fall ska du alltid kontakta LHR Animal Reception Centre om kunden inte har tillgång till meddelandet om förhandsgodkännande.

Vad krävs vid ankomsten till destinationen?

Alla dokument som krävs för ledarhunden kontrolleras vid ankomsten till destinationen, innan kunden lämnar flygplanet. Besättningen/markpersonalen får inte låta kunden lämna flygplanet förrän representanten från Animal Reception Centre har anlänt och utfört ankomstkontrollen.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Om du har frågor om transport av registrerade ledarhundar till Storbritannien ringer du LHR Animal Reception Centre på +44 20 8745 7894.