Trafikstörningar

Senast uppdaterad:

Finnair är ett av Europas mest punktliga flygbolag. Ibland kan det dock förekomma trafikstörningar. Med trafikstörningar avser vi situationer där ett flyg är försenat, inställt eller på annat sätt inte följer den planerade tidtabellen på grund av tekniska problem, väder, osv. Överbokningar räknas också som trafikstörningar. 

Vi är ett flygbolag baserat i ett EU-land och följer därför EU-förordningen EG261/2004:s regler om ersättning och assistans till passagerare vid olika typer av störningar.  

Observera att Finnair inte kan hållas ansvariga om en kund missar en separat anslutning till ett annat flygbolag eller till tåg, buss eller färja. 

 

Ändring av tidtabell/flygavbokning eller trafikstörningar?

Som ofrivillig ändring räknas en ändring av tidtabell eller inställt flyg på reguljära flyg när den sker två dagar eller mer före det första schemalagda datumet på biljetten. I dessa fall är det flygbolaget som anges på biljetten som är ansvarigt för kundtjänst och omdirigering.

Ofrivilliga ändringar betraktas som störningar när de sker två dagar eller mindre före det första schemalagda datumet på biljetten. I dessa fall är det flygbolaget som genomför flygningen som är ansvarigt för kundtjänst och omdirigering. 

Mer information finns på sidan om policyer för trafikstörningar.

 

Bokningar med biljettköp

Se specifika riktlinjer på sidan policyer för trafikstörningar

 

Bokningar utan biljettköp 

När det gäller bokningar utan biljettköp ombokas alternativa flyg utifrån aktuell tillgänglighet och i enlighet med de villkor som gäller för det biljettpriset. 

 

Erbjudande om alternativa flyg 

Behandlingen av PNR och erbjudanden om alternativa flyg (i mån av tillgång) kan ta några timmar vid normala störningar och upp till 48 timmar vid omfattande störningar (strejker osv.). Finnair uppdaterar automatiskt de nya flyguppgifterna till PNR och uppdaterar biljetten.

 

Kundkommunikation

Vi gör också vårt bästa för att alltid informera våra kunder om orsaken till störningen, hur länge den tros pågå och dess effekter på resten av resan via sms, e-post eller Finnair-appen. För att få Finnairs meddelanden ska du se till att kundens kontaktuppgifter på PNR är aktuella. Om störningen påverkar ett stort antal kunder publiceras en störningsnyhet i Finnairs reseuppdateringar och i Easy Hotspot. 

Researrangören kan se ändringar i flyg på PNR. Vid mindre ändringar, t.ex. förseningar på upp till fem timmar, uppdateras inte flygsegmentet, men kunden meddelas om det direkt. 

Om ett flyg ställs in skickas ett sms/e-post till kunden och den nya rutten visas i PNR och i Finnairs verktyg Hantera bokningar. I vissa fall kan det ta lite tid innan ett annat flyg har lagts till i bokningen. Det kan uppstå situationer där alternativen är mycket begränsade och därför inte kan erbjudas automatiskt. I så fall finns agenterna på vår hjälpdisk till stöd för att hitta lämpliga alternativ om sådana finns. 

 

Återbetalning 

När Finnair ställer in ett flyg har kunden rätt till full återbetalning av en oanvänd flygresa eller ett olevererat, förbetalt resetillval (tilläggstjänst). Men om ett flyg har ställts in av Finnair och har status UN/UC/HX och inget lämpligt alternativ finns tillgängligt behövs inget ytterligare godkännande. Du hittar mer information om olika scenarier på sidan om våra trafikstörningspolicyer

Det enklaste sättet att få återbetalning för oanvänd biljett/kupong är att behandla återbetalningen direkt via ditt eget bokningssystem (GDS). Om det inte är möjligt eller om bokningen gjordes via NDC kan du ansöka om återbetalning i BSP på grund av inställt flyg (ARC Agents med hjälp av webbformuläret för återbetalning på Finnairs webbplats). I båda fallen: 

  • Mata in SROTHSYY- REFUND DUE XXX 
  • Avboka alla avgångar på PNR som inte kommer att utnyttjas 
  • Alla EMD-kuponger kopplade till flygkuponger som ger rätt till återbetalning ska också återbetalas. 

För EMD-kuponger som är kopplade till flygkuponger ska du ansöka om återbetalning via BSPlink Refund Application (RA), ARC Agents med hjälp av webbformuläret för återbetalning på Finnairs webbplats..

Kunden har även rätt till återbetalning om en försening överstiger fem timmar eller om flyget inte längre är förenligt med kundens ursprungliga resplan.

Resebyråer måste inhämta godkännande från Finnair om inte dessa kriterier uppfylls eller om det finns särskilda instruktioner på Easy Hotspot. Kontakta våragenthjälp

 

Ersättning

Enligt EU:s bestämmelser kan passagerare vars flyg har varit försenade under lång tid få ersättning. Om passagerarna når sin slutdestination tre timmar eller mer efter beräknad ankomsttid kan de begära schablonmässig ersättning från flygbolaget. Kunden kan begära ersättning genom att fylla i en begäran om ersättning på Finnair.com.

Ersättning betalas inte ut i situationer som uppstått till följd av extraordinära händelser, som strejk, väderförhållanden, oförutsedda flygsäkerhetsbrister eller beslut som fattats av trafikledningen. 

Kunden har inte rätt till ersättning om denne har meddelats om den inställda avgången: 

  • minst 2 veckor före avgång 
  • mellan 14 dagar och 7 dagar före avgång, vid omdirigering på avgångar som avgår mindre än 2 timmar före och ankommer 4 timmar senare än utsatt tid i den ursprungliga tidtabellen 
  • mindre än 7 dagar före avgång, vid omdirigering på avgångar som avgår mindre än 1 timme före och ankommer 2 timmar senare än den ursprungliga tidtabellen.