System för förhandsinformation om passagerare (APIS)

Senast uppdaterad:

Myndigheter i olika länder kräver att Finnair samlar in förhandsinformation om passagerare före resan och överför den informationen elektroniskt när incheckningen slutförts.

För passagerare som reser till länder som endast kräver maskinläsbara data från passet har Finnair beslutat att, tills vidare, samla in dessa data vid incheckningsdisken med hjälp av avläsare som säkerställer att data är korrekta. Om passageraren reser vidare med anslutningsflyg med ett annat flygbolag i samma bokning rekommenderas emellertid att API-data läggs till i PNR (SSR DOCS).

För passagerare som reser till länder som kräver ytterligare data ska dessa ytterligare data anges i PNR 48 timmar före avresan.  För att säkerställa att kundernas incheckning på flygplatsen löper så smidigt som möjligt och för att undvika ytterligare köer bör du definitivt se till att denna ytterligare information har angetts för alla passagerare i varje bokning före avresedagen.

Länder som kräver ytterligare data

USA

Gällande lagar i USA kräver att Finnair, förutom att samla in data från pass, samlar in ytterligare information från alla passagerare som reser till USA. Den ytterligare information som krävs är: boendeland och uppgifter för permanent arbetstillstånd (om sådant finns) samt destinationsadress i USA. Finnair har valt att samla in de två första uppgifterna vid incheckningen, men destinationsadressen ska anges i PNR.

Destinationsadressen i USA ska anges i PNR 48 timmar före avresan: Destinationsadress i USA krävs för alla passagerare utom medborgare i USA och innehavare av permanent arbetstillstånd (så kallat Green Card).

Kunder kan även själva ange dessa data via Finnairs webbplats (bokningsnummer krävs).

Ange adressuppgifterna i PNR

Den fullständiga adressen för den första destinationen i USA (privatbostad, hotell, biluthyrningsföretag) ska anges, inklusive:

  • gata och gatunummer
  • ort
  • delstat
  • postnummer

SR DOCA AY HK1-D-USA-1600SMITHSTREET-HOUSTON-TX-77001/P1

Nedan förtydligas vilka uppgifter som ska ingå i informationen för de passagerare som: (1) besöker USA, (2) ska åka på en kryssning, (3) hämtar en hyrbil eller (4) inte vet sin adress medan de är i USA:

1) Besöker USA och passageraren har en känd adress.

Exempel:

Street Address: 1300 Pennsylvania Ave
City: Washington
State: D.C.
ZIP Code: 20229

2) Transit till kryssningsfartyg: CBP accepterar “transit to Cruise Line and Vessel/Cruise Name” i adressfältet. Orten som kryssningen utgår från ska anges.

Exempel:

Street Address: Transit to MV Princess of the Seas
City: Miami
State: FL
ZIP Code: 99999

3) Hämtning av hyrbil: om platsen för den första övernattningen INTE är känd accepterar CBP resenärens allmänna resplan. Om resenären kommer att resa mellan olika platser anges den allmänna resplanens ort, delstat och postnummer (om det är känt).

Exempel:

Street address: Touring the Grand Canyon
City: Grand Canyon
State: AZ
ZIP Code: 99999

4) Hotell: För de passagerare som ska bo på hotell och inte känner till hotellets gatuadress, accepterar CBP hotellets namn (om det är känt), ort (för första övernattningen) och delstat. Postnummer ska anges om det är känt.

Exempel:

Street Address: Downtown Hotel Hilton – (var så specifik som möjligt)
City: Houston
State: Texas
ZIP Code: 99999

Flera passagerare med olika adresser

Om bokningen omfattar flera personer och de har olika adresser måste uppgifterna anges separat för varje passagerare och länkas till rätt passagerare. Om alla passagerare bor på samma adress räcker det att uppgifterna anges en gång, förutsatt att de länkas till alla passagerare i PNR.

I följande fall behövs ingen adress:

  1. Passageraren är medborgare i USA och har ett amerikanskt pass.
  2. Passageraren reser via USA till ett annat land (inom 8 timmar).
  3. Passageraren är permanent bosatt i USA och har permanent arbetstillstånd (Green Card) men inte amerikanskt pass (Obs! För personer med tillfälliga student- eller arbetsvisum för längre perioder måste adress anges).

Det är inte nödvändigt att ange DOCA om passageraren är medborgare i USA eller permanent bosatt i USA. För att emellertid undvika ytterligare kömeddelande lägger du till

SRDOCAAYHK1-D--US CITIZEN---

Om du känner till vart kunden har transit till lägger du till

SRDOCAAYHK1-D--US TRANSIT TO… (destination)

Passinformation samlas in från maskinläsbara data av Finnair vid incheckningsdisken.

Information om PNR-åtkomst som ska ges till passagerare

Myndigheter i vissa länder kräver enligt lag att flygbolag tillhandahåller åtkomst till data som samlats in i passagerarens PNR för alla bokningar som inkluderar ett flygsegment till/från/via det specifika landet.

För tillfället kräver följande länder PNR-data: Australien, Kanada och USA. Flera andra länder kommer att läggas till i listan under de närmaste åren, bl.a. de flesta EU-länder och Sydkorea.

Myndigheter för datasekretess i EU-länder kräver att flygbolag och researrangörer informerar passagerare som vill boka ett flyg till/från/via något av ovan nämnda länder om att dessa myndigheter kan se data som läggs in i bokningen. Denna information måste ges till passageraren innan bokningen bekräftas. Om en passagerare inte godtar att hans/hennes data delas med relevant myndighet kan bokningen inte slutföras.

Nedanstående information ska ges till alla passagerare som vill göra en bokning till/från/via Australien, Kanada och USA

Kort meddelande vid telefonförsäljning eller biljetter (ska läsas upp för passagerare)

"Gällande lagar kräver att din personliga information som anges i bokningen görs tillgänglig för vederbörande myndigheter i det land som du flyger till/från/via."

Mer information om PNR-åtkomst, inklusive frågor och svar, finns på www.finnair.com.