OS AY-element

Senast uppdaterad:

OSAY TCP

Bokningarna måste länkas samman när ett barn under 12 år reser tillsammans med sina föräldrar eller någon annan vuxen och de har separata bokningar.

Det räcker att ha ett namn från den andra PNR:en skrivet exakt som det står i namnelementet, utan passagerartypsindikator inom parentes: CHD, ADT osv.

OS AY TCP JOHNSSON/MARIE MS
För den vuxna är MS/MR en del av namnet. Kom ihåg att lägga till / mellan förnamn och efternamn.

OS AY TCP JOHNSSON/JOSEPHINE (för barnet)

Således länkas PNR:erna samman i kontrollsystemet vid avresa och båda PNR:erna hanteras automatiskt som en grupp. 

Använd inte TCP i något annat fall.

OSAY CMP

Vi ändrar nu hur en klientkod matas in i en Finnair-flygbokning. Vi kommer att börja använda IATA:s standardiserade SSR CLID-element som grund för identifiering och rapportering av företagskunder. 

Det nuvarande OS-elementsystemet för att mata in en klientkod i en bokning (OS AY CMP/OS YY CMP) kommer att fortsätta att fungera parallellt till slutet av augusti 2023, men det rekommenderas att förbereda sig inför övergången till det nya CLID-elementet så snart som möjligt. Från och med september 2023 registreras företagsförsäljning endast baserat på klientkoden i ett CLID-element. 

Mer information om SSR CLID finns på sidan Finnair företagsprogram i avsnittet ”4. Klientkod”.