OS AY- och SK-element

Senast uppdaterad:

OSAY TCP ersätts med SK LKRL

Bokningarna måste länkas samman när ett barn under 12 år reser tillsammans med sina föräldrar eller någon annan vuxen och de har separata bokningar.

Fr.o.m. 13 dec -23 ersätts OSI TCP med ett nytt SK LKRL-element (Linking by Record Locator).

Ändringen gör att vi kan bredda användningen av länkning av PNR:er. Du kan även länka resesällskap och nivåmedlemmar (Gold, Platinum, Platinum Lumo) till sina familjer i olika PNR:er om de önskar detta.

Exempel på kommando i Amadeus: SK LKRL AY-XXXXXX/S2 (XXXXXX = pnr) 

Det går att lägga till högst 7 PNR-koder (SK LKRL AY-KKOOKJ-XXX123-123YYY/s2). 

Kontakta Finnair Agent Help Desk för länkning vid NDC-bokningar.

Således länkas PNR:erna samman i kontrollsystemet vid avresa och båda PNR:erna hanteras automatiskt som en grupp.

Använd inte SK LKRL i något annat fall.

OSAY CMP

Från och med september 2023 används inte längre OS AY CMP för att registrera företagsförsäljning. Företagsklientkoden anges istället som SSR CLID-element i en Finnair-flygbokning. 

Mer information om SSR CLID finns på sidan Finnair företagsprogram i avsnittet ”4. Klientkod”.