Synskadad (BLND)

Senast uppdaterad:

Om passageraren är synskadad behöver vi bli meddelade i förväg. Vi behöver information om synskadade passagerare i förväg, så att vi kan förutse deras behov av assistans. Synskadade passagerare går ombord först och får personliga säkerhetsinstruktioner. Kontrollera med kunden vilken typ av assistans som behövs och informera honom/henne om alla frågor som rör bokningen.

Om passageraren behöver hjälp med att ta medicin, äta, gå på toaletten eller kommunicera måste han/hon ha med sig en egen personlig assistent ombord. 


Lägga till assistanstjänst för synskadad passagerare 

Lägg till SR BLND-elementet i bokningen.

SSR-begäran bekräftas automatiskt. Systemet kontrollerar att det finns en tillgänglig kvot.

SSR-raden bekräftas automatiskt. Ett bekräftat SSR BLND-element inkluderar assistans på flygplatsen. Det krävs inga andra önskemål om särskild service, såvida passageraren inte behöver hjälp med rörligheten också.

Vi tar emot max 6 synskadade passagerare utan ledsagare på samma flyg. Om detta antal överskrids måste passageraren resa med en egen ledsagare. Det räcker med en ledsagare för två synskadade passagerare. 

Om passageraren är dövblind behöver han/hon alltid en personlig assistent. Annars måste formuläret för särskild assistans fyllas i för medicinskt godkännande.


Synskadade passagerare med ledarhund 

Assistanshundar som reser med kunder med funktionsnedsättning ska anges som SR SVAN (service-/assistanshund). PETC-begäran ska inte användas för utbildade assistanshundar.
Exempel på SSR-begäran: SR SVAN – LEDARHUND/S2-3/P1

Se även Assistans- och servicehundar.


Sittplats för synskadad passagerare 

En synskadad passagerare och en följeslagare i samma PNR får en sittplats utan extra kostnad. En synskadad passagerare får en fönsterplats. Observera att passagerarens sätesrad kan komma att ändras av driftsskäl, säkerhetsskäl eller andra skäl, även efter ombordstigning på flygplanet.