Rullstolsassistans

Senast uppdaterad:

Rullstolsservice för passagerare med nedsatt rörlighet inkluderar assistans med avstånden på flygplatsen och, vid behov, hjälp till/från flygplanet eller till/från sätet.

Ingen avgift tas ut för rullstolsservice.


Lägger till assistanstyp i bokningen

Definiera vilken typ av assistans som behövs på flygplatsen. När kunden har egen rullstol/rörelsehjälpmedel väljer du lämplig kod för typen av rullstol eller rörelsehjälpmedel och lägger till mått och vikt.

Bekräftelse för viss assistans och vissa rullstolstyper sker manuellt, så skicka helst förfrågningar minst 36 timmar före resan.

SSR

Förklaring

WCHR (R = ramp)    

Passageraren kan gå uppför/nedför trappor och kan gå in i och ut ur flygplanet självständigt. 

WCHS (S = steg)

Passageraren kan inte gå uppför/nedför trappor, men kan ta sig till flygplanssätet självständigt (behöver rullstol för att ta sig från terminalen till flygplanet och bärs på och av planet).  

WCHC (C = kabinsäte)

Passageraren är helt orörlig och måste bäras till/från sätet. När du bokar WCHC-tjänsten lägger du utöver SSR WCHC-raden till en OSI-rad: PSGR CAN TAKE CARE OF HIM/HERSELF DURING FLT. 

WCHR – NOT OWN

Passageraren har ingen egen rullstol. Lägg till i fritexten när du begär denna assistanstyp. Giltig orsak till begäran krävs också.


Rullstol eller annat rörelsehjälpmedel

Välj rätt kod för rullstol eller rörelsehjälpmedel:

Kod

Batteri

Anteckningar

WCMP

Manuellt driven

Vikt/mått och om hopfällbar

WCLB

Litiumjonbatteri

Förhandsmeddelande/förberedelse krävs. Vikt, mått och batteriets Wh-klassning ska anges.

WCBD

Läckagefritt batteri (torrt eller gelbatteri)

Förhandsmeddelande krävs och förberedelser/(de)montering kan krävas. Vikt och mått ska anges.

WCBW

Batteri som kan läcka – våtcellsbatteri

Förhandsmeddelande krävs och förberedelser/(de)montering kan krävas. Vikt och mått ska anges.

MOBA

Manuell

Typ, vikt/mått och om hopfällbar.

Rullstol (WCMP/WCBD/WCBW/WCLB):

  • Är den manuell eller elektriskt driven
  • Är den hopfällbar/vikbar
  • Om batteriet är ett våtcells-/torr-/litiumbatteri 
  • Mått: längd x bredd x höjd och vikt

Informera kunden om att Finnair behöver instruktioner för hur man tar bort batteriet, särskilt om kundens kommunikationsförmåga, av språkliga eller andra skäl, är begränsad. Observera att restriktioner kan gälla för batterier.  

Om rullstolen är stor eller tung och flygplanstypen är ATR/Embraer ber vi dig observera restriktionerna på grund av att det är en liten flygplanstyp.

Om rullstolen/rörelsehjälpmedlet har ett eller flera litiumjonbatterier ber vi dig att fråga om antalet wattimmar (Wh-värde) för varje litiumjonbatteri. Om informationen inte är tillgänglig ber du kunden att titta i enhetens bruksanvisning eller kontakta tillverkaren.

Tung utrustning, t.ex. permobiler, ska lämnas in vid incheckningen. Flygplatsen har rullstolar för allmänt bruk om passageraren inte har en egen.


Rörelsehjälpmedel (MOBA):

  • Vilken typ av rörelsehjälpmedel (t.ex. rullator, duschstol – observera att endast manuella rörelsehjälpmedel accepteras)
  • Är den hopfällbar/vikbar
  • Mått: längd x bredd x höjd och vikt

Om kunden har både batteridriven och manuell rullstol/rörelsehjälpmedel ska korrekta koder användas vid förfrågan om rullstolen, t.ex. SR WCBD och SR WCMP/MOBA. 
Om passageraren till exempel har två manuella rullstolar ska den andra rullstolen bokas som SSR MOBA med kommentaren ”rullstol”. Mått och vikt måste också anges.Ge kunder som reser med rullstol rådet att infinna sig vid avgångsgaten senast 45 minuter före avgångstid vid resa inom Europa och 50 minuter före avgångstid vid resa till eller från en interkontinental destination.