Kontaktelement I PNR

Senast uppdaterad:

Enligt IATA Resolution 830d måste kontaktuppgifter anges för icke-kommersiella ändamål, t.ex. för att informera passageraren om förseningar/inställda flyg. Passagerarens kontaktuppgifter måste läggas till som SR CTC enligt följande exempel. Kontaktinformation kan även läggas till exempelvis på AP-rader.

SR CTCM = mobilnummer

  • Amadeus-inmatning SRCTCM-3585090909090/FI/P1
  • FI = önskat språk (valfritt)

SR CTCE = e-postadress

  • Amadeus-inmatning SRCTCE-FIRSTNAME.LASTNAME//FINLAND.COM/FI/P1
  • använd // (dubbla snedstreck) i stället för @ (at-tecken) i e-postadressen och .. (två punkter) i stället för _ (understreck)
  • FI = önskat språk (valfritt)

SR CTCR = passageraren har vägrat att ange kontaktuppgifter

  • Amadeus-inmatning SRCTCR-REFUSED/P1

För inmatning i annan GDS kontaktar du din egen GDS Help Desk.