Policy för direktincheckning

Senast uppdaterad:

Finnair tar hand om passagerarens direktincheckning i alla fall där passageraren har arrangerat transport med Finnair där direktincheckning är tekniskt möjlig och är i enlighet med lokala instruktioner. Transportarrangemanget kräver att passageraren har en passagerarbiljett och bagageetikett, eller en elektronisk biljett, så som definieras i transportvillkoren och som ges ut av Finnair eller på dess vägnar.

Passagerarens flygbokning (PNR) och flygbiljett (ett arrangemang med specifikt flygbolag) är inte alltid samma sak. Varje biljett med ett annat biljettnummer är ett oberoende arrangemang om transport med flygbolaget som anges på biljetten. Det går inte att göra en direktincheckning av passagerare eller bagage mellan separata flygbiljetter trots att de är i samma PNR. Incheckning är endast möjlig till slutdestinationen på varje enskilt arrangemang om transport (= flygbiljett).

Det är viktigt att komma ihåg att minimianslutningstiden (MCT) på varje flygplats baseras på antagandet att flyg bokats på samma biljett och att passagerare och bagage då kan direktincheckas till slutdestinationen. Om flygen är på separata biljetter måste passageraren hämta bagaget och checka in igen till anslutningsflyget på transferplatsen och MCT gäller därför inte längre. Passageraren ska informeras redan vid bokningen om att incheckningen bara kan ske så långt som Finnair har kontrakt om transport med passageraren.


Finnairs policy för direktincheckning

Passagerare och bagage ska direktincheckas till slutdestinationen enligt vad som anges på flygbiljetten, förutsatt att den utgörs av ett enda arrangemang om transport med Finnair. Finnair tillhandahåller direktincheckning för en resa som biljetteras i en enskild PNR. Detta inkluderar segment som biljetteras separat men bokas i samma PNR (och/eller hänvisas till i en enskild PNR vid bokningstillfället).

Utöver grundregeln kommer Finnair att tillåta direktincheckning av kund och bagage med separata biljetter på separata PNR på AY–AY-anslutningar (inklusive AY-franchiseflyg som trafikeras av Norra) när transferflyget avgår inom minimianslutningstiden (MCT). AY–AY-anslutningsflyg på separata PNR måste både marknadsföras och trafikeras av Finnair eller Norra och biljetten vara utfärdad på 105-stock. Personalen ska alltid informera kunden om vilken destination kunden och bagaget checkas in till.