Finnair Corporate Programme

Senast uppdaterad:

Finnair Corporate Programme (FCP) är vårt onlineprogram för företagskunder av alla storlekar. Genom att gå med i Finnairs företagsprogram får företagskunderna omedelbara rabatter på alla Finnairs långdistansflygningar från det helt flexibla Flex-priset. Rabatten ges för alla bokningsklasser i alla våra tre reseklasser: Business, Premium Economy och Economy Class.

Förutom den rabatterade Flex-biljetttypen på långdistansflygningar kan våra företagskunder även använda våra två andra biljettyper: Classic och Light. Varken dessa biljetttyper eller resor inom Europa (inklusive resor på inrikeslinjer inom Finland) är dock rabatterade.

Användningen av den rabatterade Flex-biljetttypen kräver ett aktivt FCP-avtal, och ett giltigt kundnummer måste alltid anges i en bokning när en bokning prissätts med en corporate priskod.  

Tillgång till vår biljettyp Light i de resebyråer som ännu inte använder NDC:s distributionsteknik kräver också ett aktivt FCP-avtal och användning av en giltig kundkod i en bokning. 

Bläddra nedåt för att se hur du hittar FCP-priserna och hur du anger kundkoden i en bokning. Även de landsspecifika priskoderna har listats nedan. Företagskunder kan också använda sin egen priskod för FCP-priserna, men denna information måste lämnas till Finnair när de ansluter sig till programmet eller genom att kontakta oss via kontaktformuläret på www.finnair.com/se-sv/finnair-affärsresor/kontakta-finnair-företagsprogram

Landsspecifika rabatter och undantag för bokningsklasser på linjer till Nordamerika och Japan finns på www.finnair.com/se-sv/finnair-affärsresor

Observera! Följande anvisningar för prisregler, prissättning och tillägg av kundkod i en bokning gäller även för våra andra företagskunder. För fullständiga instruktioner om biljettförsäljning för dessa kunder hänvisar vi till de företagsspecifika biljetteringsinstruktioner som din Finnair-representant har skickat till dig.

Du kan ladda ner en snabbguide för Finnairs företagsprogram på engelska för resebyråer här.


FCP-biljetteringsinstruktioner


1.Biljettprisregler

FCP-biljettprisregler följer de publicerade biljettprisreglerna. Alla prisregler finns i GDS.

Exempel i Amadeus:

FQD WAWKIX/R,U123456

=> FQN + radnummer

I det här exemplet är U123456 priskoden.  Ersätt exemplet med den riktiga priskoden.

Andra GDS:er
Sabre FQNYCHEL15NOV-AY‡AC* Corporate-priskod ‡PV"
Galileo FD MILHEL21DEC/AY-PRI-Corporate-priskod:P FN*radnummer
Worldspan 4FWAWHELSR-AY/@@Corporate-priskod 4F.R radnummer
Abacus FQHKGHEL19JAN‡UAC*Corporate-priskod RD + radnummer för priset
Travelsky XS FSD CANHEL/AY/PRVT/#CCorporate-priskod/CNY XS FSN+ radnummer för priset
Infini FSD TYOHEL/31MAR08/AY/NEGO/#CCorporate-priskod FSN radnummer för biljettpriset
Topas FQD WAWKIX/R,UCorporate-priskod FQN + radnummer
Apollo >$B - Corporate-priskod >$V:2. Prissättning

Prissättning sker antingen med den landsspecifika FCP-priskoden eller med kundens egen priskod (se avsnitt 3. Priskod). När du använder företagspriset måste du alltid ange ett kundnummer i bokningen (se avsnitt 4. Kundnummer).

Amadeus-prissättning

FXP/R,U123456

IT-kod (Tour Code) skrivs ut automatiskt
på biljetten enligt prissättningskoden,
t.ex. ITAYCORP123456

Ersätt exemplet med den verkliga prissättningskoden.

Andra GDS:er
Sabre WPAC* Corporate-priskod ‡PNEG ELLER Företagspriskod ‡ PNEG
Galileo FQ- Företagspriskod/CAY
Worldspan 4PFSR|/@@ Corporate-priskod
Abacus WPAAY‡AC* Corporate-priskod
Travelsky QTE:/AY///#C Corporate-priskod (PNR-prissättning)
Travelsky FSI/AY///#C Corporate-priskod (prissättning utan PNR)
Infini FQBFSI/MH/SPCL/#C Corporate-priskod
Topas FXP/R,UCorporate-priskod
Apollo >T:£B- Corporate-priskod

OBS! När Finnairs publicerade biljettpriser ändras, ändras också de prisnivåer som laddas upp till GDS-systemen. Rabattprocenten förblir konstant i förhållande till det publicerade priset.3. Prissättningskod

De här är de landsspecifika prissättningskoderna. Koden fungerar endast i det land som koden är tilldelad, men vissa länders koder möjliggör prissättning även i ett grannland.

En företagskund kan också använda sin egen kod, men den informationen måste lämnas till Finnair när man ansluter sig till programmet eller genom att kontakta oss via kontaktformuläret på www.finnair.com/se-sv/finnair-affärsresor/kontakta-finnair-företagsprogram

I tabellen nedan anges länderna i engelsk alfabetisk ordning. 

Country/Region Other countries included with same code Amadeus & Topas Galileo Sabre & Abacus Worldspan Travelsky Apollo
Austria Czechia, Germany U049696 UFAT2 UAT02 UFAT2 - -
Belgium - U049502 UFBE2 UBE02 UFBE2 - -
China Hong Kong (SAR China) U049496 UFCN2 UCN02 UFCN2 CN2 -
Czechia Austria, Hungary U049702 UFCZ2 UCZ02 UFCZ2 - -
Denmark - U049708 UFDK2 UDK02 UFDK2 - -
Estonia Finland U049711 UFEE2 UEE02 UFEE2 - -
Finland - U049798 UFI12 UFI22 UFI12 - -
France Belgium, Switzerland U049717 UFFR2 UFR02 UFFR2 - -
Germany Austria, Switzerland U049705 UFDE2 UDE02 UFDE2 - -
Hong Kong (SAR China) China U049500 UFHK2 UHK02 UFHK2 HK2 -
Hungary Austria U049720 UFHU2 UHU02 UFHU2 - -
India - U049488 UFIN2 UIN02 UFIN2 - -
Ireland - U837083 - - - - -
Italy - U049723 UFIT2 UIT02 UIT02 - -
Korea - U062355 UFKR2 UKR02 UKR02 - -
Latvia - U049729 UFLV2 ULV02 UFLV2 - -
Lithuania - U049726 UFLT2 ULT22 UFLV2 - -
Netherlands Belgium, Germany U049732 UFNL2 UNL20 UFNL2 - -
Norway - U049735 UFNO2 UNO22 UFNO2 - -
Poland - U049738 UFW2 UPL02 UFW2 - -
Portugal - U049741 UFPT2 UPT02 UFPT2 - -
Russia Finland U049504 UFRU2 URU02 UFRU2 - -
Singapore - U228042 UFSG2 USG09 UFSG2 - -
Slovenia - U049747 UFSI2 USI22 UFSI2 - -
Spain Portugal U049714 UFES2 UES02 UFES2 - -
Sweden Denmark U049398 UFSE2 USE02 UFSE2 CN2 -
Switzerland Italy U049699 UFCH2 UCH22 UFCH2 - -
Thailand - U049431 UTH02 UTH02 UTH02 - -
United Kingdom - U049501 UFGB2 UGB02 UFGB2 - -
United States - U049494 UUS02 UUS02 UUS02 - UUS024. Kundnummer 

När du prissätter en Finnair-bokning till ett företagspris måste du också ange företagets kundnummer (obligatorisk information). Kundnumret anges i bokningen i elementet SSR CLID, till exempel i Amadeus med kommandot SR*CLIDAYHK/AYXXX123YY eller ännu enklare SR*CLIDAY-AYXXX123YY.

SSR CLID är det nya branschstandardformatet för att identifiera företagskunden i en flygbokning (CLID = client identification). Om kundnumret inte kan anges (t.ex. "CORPORATE ACCOUNT NOT FOUND" i Amadeus) betyder det antingen att:

1. du försöker ange ett kundnummer som ännu inte har aktiverats i GDS-databasen; det tar vanligtvis en natt innan ett nytt kundnummer aktiveras i GDS-databasen
2. det finns ett stavfel i det kundnummer som du anger
3. 
du har glömt att lägga till AY framför det faktiska CLID (observera att vissa av våra kundnummer också börjar med AY, t.ex. AYA... eller AYB... eller AYC... vilket innebär att kommandot kan se ut som om det har för många "AY", men att det faktiskt är korrekt)
4. du försöker ange ett kundnummer som har inaktiverats av oss; om kundnumret inte har använts för inköp sedan den 1 juli 2018 har kundnumret inaktiverats
5. kundnumret är inte en del av någons nuvarande företagsavtal (t.ex. ändrat eller gammalt, inaktiverat kundnummer).

Du kan meddela oss om ett inaktivt kundnummer med det här formuläret. Under tiden är det tillåtet att ange kundnumret i det gamla formatet (OS AY CMP XXX123YYY). 

1 2 3 4 5
SR*CLID AY HK/ AY XXX123YY eller XX1234YY

1

SR*CLID

CLID läggs till i SR-elementet, använd asterisk mellan SR och CLID

2

AY

obligatorisk flygbolagsindikator

3

HK/

obligatorisk statusindikator för SR-element, HK följt av ett snedstreck "/"

4

AY

för att ange vilket flygbolag CLID tillhör

5

Åtta tecken lång
företagsspecifik kundnummer

kan vara antingen tre bokstäver + tre nummer + två bokstäver
ELLER
två bokstäver + fyra nummer + två bokstäver

Hur klientkoden anges i andra bokningssystem:

GDS Indata
Sabre 3CLIDAY/AYXXX123YY
Galileo SI.SSRCLIDAYHK1/AYXXX123YY-LASTNAME/FIRSTNAME
Worldspan 3SSR CLID AY HK/AYXXX123YY
Abacus 3CLIDAY/AYXXX123YY
Travelsky SSR CLID AY HK/AYXXX123YY
Infini 3CLIDAY/AYXXX123YY
Topas SR*CLIDAYHK/AYXXX123YY
Apollo ¤:3SSRCLIDAYHK1/AYXXX123YYObservera! 

Ett CLID-element måste antingen vara passagerarspecifikt eller gälla hela bokningen. Du kan inte lägga till två CLID-element för samma flygbolag, men en bokning kan innehålla CLID-element för andra flygbolag om det finns flygningar som marknadsförs av det andra flygbolaget. 

Om du fortsätter att lägga till företagskundnumret i en bokning i ett OS-element kommer vi att försöka omvandla det till ett SSR-element, men koden kommer också att hamna på vår lista över felaktiga företagskundnummer och du kommer också att underrättas om den felaktiga koden.